Me Jane You Tarzan?

Serie over feminisme die een tijdsbeeld toont over hoe het met het huidige feminisme gesteld is. Sofie van den Enk en Ersin Kiris onderzoeken de verschillen en de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Welke stereotypen bestaan er, welk effect hebben die op de huidige maatschappij en wat zijn de echte feiten wanneer je mannen en vrouwen met elkaar vergelijkt?
Me Jane You Tarzan? Werk

Werk

We behandelen het onderwerp werk. Hoe staat het met de werkverdeling tussen mannen en vrouwen in Nederland? Wat kunnen we doen aan de loonkloof en hoe pakken ze dat in het feministische IJsland aan? 

Me Jane You Tarzan? Beeldvorming

Beeldvorming

We hebben het over het onderwerp beeldvorming. Welke verwachtingen zijn er in onze maatschappij van vrouwen en mannen op het gebeid van uiterlijk en innerlijk? En op welke manier houdt de reclamewereld deze stereotypes in stand? 

Me Jane You Tarzan? Opvoeding

Opvoeding

We behandelen het onderwerp opvoeding. In hoeverre bepaalt opvoeding de stereotyperingen over mannen en vrouwen? En wat levert een meer genderneutrale opvoeding kinderen en onze maatschappij op? 

Me Jane You Tarzan? Lichaam

Lichaam

We hebben het over het onderwerp lichaam. Mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen, maar in hoeverre kloppen andere aannames over bijvoorbeeld onze hersenen? En op welke manier beïnvloeden stereotyperingen wetenschappelijk onder ... 

Me Jane You Tarzan? Seksualiteit

Seksualiteit

We hebben het over het onderwerp seksualiteit. In welk licht bekijken we de me-too discussie? En is er biologisch gezien wel een verschil in seksuele beleving tussen mannen en vrouwen? Of kennen we het vrouwelijk lichaam gewoon ...