Menachem Begin: Vrede en oorlog

Een tweedelige documentaire over de Israëlische premier Menachem Begin, die een historisch vredesverdrag sluit met Egypte in 1979.
Menachem Begin: Vrede en oorlog Verdedigingsoorlog: Geen keus

Verdedigingsoorlog: Geen keus

Menachem Begin probeerde vrede te sluiten, die hij inderdaad heeft bereikt. Maar zijn vurige toewijding om het Bijbelse idee van het Groot-Israël te realiseren, bracht hem ertoe Israël in een bloedige, aanvallende oorlog met ... 

Menachem Begin: Vrede en oorlog Een lied van vrede

Een lied van vrede

Hoewel Menachem Begin gedurende bijna drie decennia vaak werd bestempeld als een 'fascist', 'oorlogszuchtig' en 'havik' leidde hij opmerkelijk genoeg, in zijn eerste ambtstermijn als premier, Israël naar het historische vredes ... 

Menachem Begin: Vrede en oorlog Verdedigingsoorlog: Geen keus

Verdedigingsoorlog: Geen keus

Menachem Begin probeerde vrede te sluiten, die hij inderdaad heeft bereikt. Maar zijn vurige toewijding om het Bijbelse idee van het Groot-Israël te realiseren bracht hem ertoe Israël in een bloedige, aanvallende oorlog met L ... 

Menachem Begin: Vrede en oorlog Een lied van vrede

Een lied van vrede

Hoewel Menachem Begin gedurende bijna drie decennia vaak werd bestempeld als een fascist, oorlogszuchtig en een havik, leidde hij Israël in zijn eerste ambtstermijn als premier opmerkelijk genoeg naar het historische vredesver ...