Witch Hunt

Als een juriste bij een gerenommeerd Noors advocatenbureau een verdachte transactie onder ogen krijgt, ruikt ze onraad en probeert ze haar superieuren te waarschuwen dat er iets niet in de haak is. Maar al snel blijkt dat zij niet zitten te wachten op een klokkenluider.
Witch Hunt Witch Hunt

Witch Hunt

De tragische dood van de populaire minister van Justitie roept veel woede op bij het publiek. Tot haar verbijstering blijkt onderzoeksjournaliste Aida, die alle malversaties had blootgelegd, nu zelf het mikpunt van die woede. Z ... 

Witch Hunt Witch Hunt

Witch Hunt

De Noorse minister van Justitie komt hevig onder vuur te liggen als blijkt dat haar man betrokken is bij een grootscheepse witwas-operatie. Journaliste Aida blijft speuren naar de bron van alle informatie in deze zaak. Ondertus ... 

Witch Hunt Witch Hunt

Witch Hunt

De situatie met de verdachte transacties bezorgt Ida niet alleen moeilijkheden op het werk. Ook haar priv√©leven begint eronder te lijden als de belangrijkste mensen in haar leven nogal verdeeld blijken over de juiste aanpak. N ... 

Witch Hunt Witch Hunt

Witch Hunt

Ida Waage is CFO bij een gerenommeerd Noors advocatenbureau. Als zij op een dag een verdachte transactie moet goedkeuren, krijgt ze argwaan en besluit ze op onderzoek uit te gaan. Er blijkt een heel grote naam betrokken bij de ...