Wild New Zealand

Nieuw-Zeeland dankt haar oorsprong aan verwoestende krachten die het land gevormd hebben. Hier leven massa's pinguu00efns in prachtige bossen en brengen kakapo's elke nacht een muzikaal optreden.
Wild New Zealand Ongelooflijk natuurlijk

Ongelooflijk natuurlijk

Het meest extreme en niet gecultiveerde gebied van Nieuw-Zeeland bevindt zich op South Island. Hier vindt men de Zuidelijke Alpen, de meest snel stijgende bergen in de wereld. 

Wild New Zealand Nieuwkomers

Nieuwkomers

Nieuw-Zeeland was een van de laatste gebieden waar mensen zich vestigden. Voor de inheemse diersoorten, zoals bijvoorbeeld voor de kakapo, had de komst van de mens echter grote gevolgen. 

Wild New Zealand Alleen op de wereld

Alleen op de wereld

Nieuw-Zeeland dankt haar oorsprong aan verwoestende krachten die het land gevormd hebben. Hier leven massa