It geheim fan Boarne

Vorig voorjaar verliet Simon Haringa, filmmaker, Amsterdam, de stad waar hij al 35 jaar woont, om uit te blazen in Friesland. Hij fietste door een voor hem onbekend gebied en stuitte daar op een verborgen stroompje met de naam 'Koningsdiep'. Dit is de bovenloop van de 'Boarn', het riviertje waaraan hij opgegroeid is. Er zijn in Friesland maar 3 riviertjes en als jongen fantaseerde hij vaak over de Boarn (Ned. Boorne) die meanderend in de verte verdween. Niemand kon hem namelijk vertellen hoe of waar dit riviertje begon. Een rivier is erg oud en begint op een heuvel of berg maar die zijn er niet in Friesland. Het was een geheim dat hoorde bij de wereld achter de horizon en dat hij ooit op wilde lossen. In deze documentaire gaat Haringa op zoek naar het geheim van de Boarne.

Bron: Omrop Fryslân

Recente uitzendingen van Fryslân DOK