LA Stories - City of dogs

Los Angeles heeft een groot hondenprobleem. Vooral in de armere buurten in het zuiden van de stad lopen ze in groten getale rond: verwilderd en vaak gevaarlijk of mishandeld in chaotische verblijfsomstandigheden. Louis Theroux gaat op stap met enkele hondenvangers die loslopende honden oppakken in de ruigste districten van LA. Jaarlijks worden er duizenden geëuthanaseerd, andere worden geadopteerd. Theroux ontmoet mensen, allemaal afkomstig uit de middenklasse, die de honden een nieuwe kans wil geven. Maar hij praat ook met 'hondenfluisteraars' die weten dat je een hond wel uit het getto kan halen, maar het getto lang niet altijd uit de hond.

Bron: VPRO

Recente uitzendingen van Louis Theroux