U heeft het recht om Fries te spreken

Op 16 november 1951 werd er in Leeuwarden strijd gevoerd om de taal. Zeventig jaar na 'Kneppelfreed' onderzoekt FryslânDOK hoe het vandaag de dag gesteld is met de Friese taal in de rechtbank.

Bron: Omrop Fryslân

Recente uitzendingen van Fryslân DOK