Strijd met ziekenhuis na gemiste diagnose

Jaarlijks worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd circa 1.100 meldingen gedaan van een medische calamiteit binnen de specialistische zorg. Dat zijn medische fouten en gemiste diagnoses met ernstig letsel voor de patiënt als gevolg. Hoe gaan ziekenhuizen en artsen om met patiënten na zo'n 'incident'? Te gast: Catherine Poorthuis, jurist Gezondheidsrecht en voorzitter van de Stichting Openheid na Incidenten, en Ineke Sybesma, directeur van het Fonds Slachtofferhulp. En: honderdduizenden Nederlanders hadden in het verleden een lening met variabele rente die zou moeten meebewegen met de marktrente.

Bron: MAX

Recente uitzendingen van Meldpunt!