Paul Schenderling

Op dertienjarige leeftijd schreef Paul Schenderling een boze brief naar Appelsientje. Hij had gelezen dat vliegtuigen vol gif boven sinaasappelplantages vlogen, en dat mensen daarbij werden vergiftigd. Inmiddels pleit hij als econoom voor een radicale ommezwaai in ons denken, van groei naar leven van genoeg. De Bijbel is voor Paul een grote inspiratiebron. Bijvoorbeeld de Bijbelse metafoor van de graankorrel, die ook over Pasen gaat: 'De graankorrel sterft af, en doordat de graankorrel de bereidheid heeft om zichzelf los te laten, gebeurt er in het verborgene iets wonderbaarlijks'.

Bron: NCRV

Recente uitzendingen van De Verwondering