Het Vermoeden

Marleen Stelling praat met gasten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur over wat hen inspireert en beweegt.
Het Vermoeden Frits de Lange

Frits de Lange

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Edward van Voolen

Edward van Voolen

Edward van Voolen (1948) is conservator van het Joods Historisch Museum. Hij heeft een tentoonstelling over het jodendom ingericht die nu te zien is in de Nieuwe Kerk in A’dam. Daarnaast is hij rabbijn en sinds 2001 is hij ho ... 

Het Vermoeden Ruth Peetoom

Ruth Peetoom

Ruth Peetoom (1967) is voorzitter van het CDA en theoloog. Al in haar studententijd was ze actief in het CDJA, was lid van de Provinciale Staten in Groningen en zat in de commissie Frissen die onderzoek deed naar de oorzaken va ... 

Het Vermoeden Youssef Azghari

Youssef Azghari

Youssef Azghari (1971) is docent communicatie, cultuur en ethiek aan Hogeschool Avans die vestigingen heeft in Breda, Tilburg en Den Bosch. Hij is getrouwd met een vrouw van katholieke huize en zij kregen een zoon die de muren ... 

Het Vermoeden Rob de Nijs

Rob de Nijs

Hij zit vijftig jaar in het vak, wordt dit jaar zeventig èn voor de derde keer vader. Voor Rob de Nijs wordt het leven alleen maar eenvoudiger. Niet langer laat hij zich leiden door zijn eigen onzekerheid of door de verwachtin ... 

Het Vermoeden Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen

Gasten uit diverse religieuze tradities praten over hun leven, drijfveren en hun persoonlijke heilige tekst. De gelauwerde dichter, illustrator, schrijver en performer Joke van Leeuwen (1952) wordt geboren in Den Haag maar bren ... 

Het Vermoeden Ruard Ganzevoort

Ruard Ganzevoort

Ruard Ganzevoort is niet alleen hoogleraar praktische theologie, maar ook senator voor GroenLinks en hotelier. Wat deze functies gemeen hebben is, dat de mensen en hun verhalen centraal staan. Ganzevoort werd al jong predikant ... 

Het Vermoeden Anne de Jong

Anne de Jong

Onlangs is het boek van antropologe Anne de Jong (1981) ‘Geen vijanden’ uitgekomen. Het is een populaire uitgave van haar promotieonderzoek naar gezamenlijke vredesinitiatieven van Israëliërs en Palestijnen. Voor haar ond ... 

Het Vermoeden Miranda van Kralingen

Miranda van Kralingen

Miranda van Kralingen (1960) is een veelgevraagd concertzangeres in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij artistiek leider van Opera Zuid. Miranda van Kralingen (1960) is een veelgevraagd concertzangeres in binnen- en buitenl ... 

Het Vermoeden Coen Abbenhuis

Coen Abbenhuis

Coen Abbenhuis. Algemeen directeur van de NCRV Coen Abbenhuis is in Japan geboren en komt uit een roomskatholiek nest. Omdat hij getrouwd is met een protestantse vrouw voelt hij zich in beide tradities staan. Hij vindt het van ... 

Het Vermoeden Jim Schilder

Jim Schilder

Jim Schilder (1956) groeide op in een groot Kampens gezin, dat trouw elke zondag tweemaal naar de gereformeerd-vrijgemaakte kerk ging. Dat waren lange zittingen, zegt hij en ze droegen wat hem betreft niet bij tot een diep Gods ... 

Het Vermoeden Zuster Aloysa

Zuster Aloysa

Ze werd geboren als Petronella van Amersfoort. Toen ze op haar 21ste intrad tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kreeg ze de naam Aloysa. Aloysa volgde haar innerlijke roeping om mensen tot hun recht ... 

Het Vermoeden Nelly van Doorn-Harder

Nelly van Doorn-Harder

Hoogleraar Islam Nelly van Doorn – Harder is universitair docent aan Wake Forest University in Winston-Salem in North Carolina in de Verenigde Staten en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is ook deskundige op het gebi ... 

Het Vermoeden Marion Bruggen

Marion Bruggen

Dit jaar vieren de Doopsgezinden diverse jubilea. Zij herdenken ondermeer dat hun grondlegger Menno Simons 450 jaar geleden overleed en dat 100 jaar geleden Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant in Nederland werd beroep ... 

Het Vermoeden Hannie van Dijk

Hannie van Dijk

Organisatieadviseur Hannie van Dijk (1947) stond tien jaar geleden aan de wieg van Het Vermoeden dat de plaats moest innemen van de televisiekerkdienst. Ze broedde op een programma waarin ruimte zou zijn voor een gesprek met ee ... 

Het Vermoeden Anne-Miek Vroom

Anne-Miek Vroom

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. Ze was twee jaar oud toen ze haar nek brak. Een gevolg van een zeldzame aandoe ... 

Het Vermoeden Hans Bloemendal

Hans Bloemendal

Oppervoorzanger en biochemicus Hans Bloemendal (1923) wordt geboren uit Nederlandse ouders in de Duitse stad Fulda. Onder het nazi regime is het onmogelijk om verder te leren en zijn ouders sturen hem naar Amsterdam. Na de Kris ... 

Het Vermoeden Nico Tydeman

Nico Tydeman

Nico Tydeman (1942, Rotterdam) was van jongs af aan gefascineerd door de mystiek en dan met name door Johannes van het Kruis. Gedreven door het ideaal van het priesterleven ging hij naar het kleinseminarie van de Priesters van ... 

Het Vermoeden Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing werd in 1967 in Leiden geboren. Haar vader is een Hindoestaanse Surinamer, haar moeder een Rooms-katholieke Arubaanse. Een deel van haar jeugd bracht Jadnanansing door in Suriname. Daar bezochten zij en haar ... 

Het Vermoeden Ciano Aydin

Ciano Aydin

Ciano Aydin (1972) is universitair docent filosofie aan de Technische Universiteit Twente en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Technische Universiteit Delft. Zijn leeropdracht luid ... 

Het Vermoeden Mechteld Jansen

Mechteld Jansen

Hoogleraar missiologie Mechteld Jansen (1960) groeit op in een goed gereformeerd gezin. Het is niet vreemd dat ze als meisje voor de theologiestudie kiest hoewel ze nog wel haar grootvader, een stoere calvinist, moet overtuigen ... 

Het Vermoeden Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra (1981) is een creatieve duizendpoot. Ze studeerde godsdienstwetenschappen in Amsterdam en werkt als freelance journalist. Ze is als maker verbonden aan het Frascati theater in Amsterdam dat een groot deel ... 

Het Vermoeden Frits de Lange

Frits de Lange

Het overgeleverd worden aan andermans handen is voor velen een schrikbeeld. Zelfs voor Frits de Lange (1955, Vriezenveen), hoewel juist hij beseft dat wij allemaal zijn ingesponnen in een web van onderlinge afhankelijkheid: wij ... 

Het Vermoeden Dolly Hayn

Dolly Hayn

Zeven jaar was Dolly Hayn, toen haar ouders uit hun Amsterdamse huis door de Gestapo werden weggehaald. Ze zouden nooit terugkeren. Haar vader zag nog kans één van de Gestapo’s wat geld toe te schuiven om tijd te kopen voor ... 

Het Vermoeden Vonne van der Meer

Vonne van der Meer

Dit jaar viert schrijfster Vonne van der Meer officieel haar 25 jarig jubileum. Haar meest recente boek De vrouw met de sleutel gaat over Netty die, om de kost te verdienen na het overlijden van haar echtgenoot, mensen gaat voo ... 

Het Vermoeden Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis

Hij is neerlandicus, filosoof, priester en theoloog maar bovenal is Huub Oosterhuis één van de populairste dichters van het land. Vandaag wordt hij 75 jaar. Oosterhuis is van grote betekenis voor de oecumene en het kerklied: ... 

Het Vermoeden Jacobine Geel

Jacobine Geel

In deze eerste uitzending van het tiende Vermoeden-seizoen praat Annemiek Schrijver met theologe en presentatrice Jacobine Geel. Van haar vader, die predikant was, kreeg Jacobine als belijdenistekst mee: “Weest niet bevreesd, ... 

Het Vermoeden Nuweira Youskine

Nuweira Youskine

Nuweira Youskine is columniste van het tijdschrift VolZin. De illusie dat zij met haar pen de wereld zou kunnen verbeteren, is ze kwijt. In het huidige islamdebat herkent ze zich niet: “Er is geen kennis meer. Als dit zo door ... 

Het Vermoeden Marcel Derkse

Marcel Derkse

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Zuster Aloysa

Zuster Aloysa

Ze werd geboren als Petronella van Amersfoort. Toen ze op haar 21ste intrad tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kreeg ze de naam Aloysa. Aloysa volgde haar innerlijke roeping om mensen tot hun recht ... 

Het Vermoeden Anne de Jong

Anne de Jong

Ze wil beslist niet als pro-Palestijns te boek staan, als ze daarbij niet ook in één adem als pro-Israëlisch wordt genoemd. Het Israël-Palestinaconflict is geen conflict tussen Israëliërs en Palestijnen, maar een strijd o ... 

Het Vermoeden Rob de Nijs

Rob de Nijs

Hij zit vijftig jaar in het vak, wordt dit jaar zeventig èn voor de derde keer vader. Voor Rob de Nijs wordt het leven alleen maar eenvoudiger. Niet langer laat hij zich leiden door zijn eigen onzekerheid of door de verwachtin ... 

Het Vermoeden Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Op de Dag van de Arbeid is Tweede Kamerlid voor de PvdA Ahmed Marcouch (1969) te gast. Als 'Sheriff van Slotervaart' verwierf hij landelijke bekendheid met zijn harde aanpak van jongeren die zich schuldig maken aan criminele ac ... 

Het Vermoeden Coen Abbenhuis

Coen Abbenhuis

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Ruth Peetoom

Ruth Peetoom

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Ruard Ganzevoort

Ruard Ganzevoort

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Hannie van Dijk

Hannie van Dijk

Gast: Hannie van Dijk. Organisatieadviseur Hannie van Dijk (1947) stond tien jaar geleden aan de wieg van Het Vermoeden, dat toen de plaats moest innemen van de televisiekerkdienst. Ze broedde op een programma waarin ruimte zou ... 

Het Vermoeden Bob Goudzwaard

Bob Goudzwaard

Bob Goudzwaard (1934), econoom en emeritus hoogleraar aan de VU, stond aan de wieg van het CDA. Later neemt hij afstand van de partij. Het afgelopen jaar heeft hij een eredoctoraat gekregen van de Protestantse Theologische Univ ... 

Het Vermoeden Edward van Voolen

Edward van Voolen

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Klaas van Egmond

Klaas van Egmond

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Nelly van Doorn-Harder

Nelly van Doorn-Harder

Hoogleraar islam Nelly van Doorn groeit op in de Betuwe. Ze ervaart de kerk (Gereformeerde Bond) als beklemmend en neemt er als tiener afstand van. Een bijzondere ervaring rond een sterfbed roept haar geloof wakker. Na haar stu ... 

Het Vermoeden Cees Veerman

Cees Veerman

Cees Veerman, telg uit een boerenfamilie uit de Hoeksche Waard, is in de eerste plaats landbouwer. Maar hij is tevens econoom, politicus, wetenschapper en hoogleraar. Van 2002 tot 2007 was hij minister van Landbouw. Onder de ve ... 

Het Vermoeden Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen

De gelauwerde dichter, illustrator, schrijver en performer Joke van Leeuwen (1952) wordt geboren in Den Haag maar brengt haar jeugd voornamelijk in België door. Daar wordt ze als protestants domineeskind geconfronteerd met een ... 

Het Vermoeden Marius van Leeuwen

Marius van Leeuwen

De bij zijn afscheid geridderde Marius van Leeuwen (1947) is emeritus hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. In september is hij met emeritaat gegaan, een mooie gelegenheid om hem nog eens het naadje van de kous te vragen ... 

Het Vermoeden Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe-Biesterfeld

Van haar vader kreeg ze een onuitputtelijke liefde mee voor het Afrikaanse continent – van haar moeder een diep gevoel voor spiritualiteit. De verbinding daartussen tekent het leven van Irene van Lippe-Biesterfeld (1939). Net ... 

Het Vermoeden Anne-Miek Vroom

Anne-Miek Vroom

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. Ze was twee jaar oud toen ze haar nek brak. Een gevolg van een zeldzame aandoe ... 

Het Vermoeden Hinne Wagenaar

Hinne Wagenaar

Predikant Hinne Wagenaar (1962) bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster. Wagenaars heilige tekst komt uit Matteüs 17, over de verheerlijking op de berg. Ontmoetingen met gasten uit diverse relig ... 

Het Vermoeden Ad van Nieuwpoort

Ad van Nieuwpoort

Toen Ad van Nieuwpoort (1967) in 2004 predikant werd van de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid, trof hem het uitzicht op de torens van het grootste zakencentrum in Nederland. Hij vroeg zich af wat de kerk kon betekenen voor de duizen ... 

Het Vermoeden Miranda van Kralingen

Miranda van Kralingen

Miranda van Kralingen (1960) is een veelgevraagd concertzangeres in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij artistiek leider van Opera Zuid. Miranda van Kralingen (1960) is een veelgevraagd concertzangeres in binnen- en buitenl ... 

Het Vermoeden Sasja Martel

Sasja Martel

Sasja Martel (1954) groeit op in Zaandam, in een protestants christelijk gezin. Haar vader werkt bij Verkade maar studeert in zijn vrije uren theologie. Als hij klaar is met zijn studie wordt hij predikant. Martel herkent zich ... 

Het Vermoeden Anja Meulenbelt

Anja Meulenbelt

Schrijfster, publiciste, politica en activiste Anja Meulenbelt (1945) staat bekend om haar tomeloze inzet voor de stichting Kifaia, die zich bekommert om Palestijnse gehandicapten in de Gazastrook. Na haar eerste bezoek aan Gaz ... 

Het Vermoeden Noraly Beyer

Noraly Beyer

De decembermoorden in Suriname, nu dertig jaar geleden, drijven een wig in het leven van oud-nieuwslezers Noraly Beyer. Ze is geboren op Curaçao uit Surinaamse ouders. Wanneer ze 11 jaar is sterft haar vader. Moeder stuurt de ... 

Het Vermoeden Rik Torfs

Rik Torfs

Bekende Vlaming Rik Torfs praat met Annemiek Schrijver onder andere over zijn dierbare woorden: Herfst, een gedicht van de Nederlandse dichteres Vasalis. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken m ... 

Het Vermoeden Renée van Riessen

Renée van Riessen

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. 

Het Vermoeden Renée van Riessen

Renée van Riessen

Filosofie en poëzie, het is de dubbele passie van Renée van Riessen (Lunteren, 1954). Als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie onderzoekt zij met studenten verbanden tussen kunst, filosofie en religie. ‘Dat is een av ... 

Het Vermoeden Henk Jongerius

Henk Jongerius

Als kind speelde Henk Jongerius (1941) de mis en dus naaide zijn vader een soutane voor hem. Toen hij 18 was, trad hij in bij de Dominicanen. Zijn dierbare tekst is een gedicht van Nijhoff: De Eenzame. Ontmoetingen met gasten ... 

Het Vermoeden Marlies Tjallingii

Marlies Tjallingii

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit diverse religieuze tradities en praat met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke 'heilige tekst'. Marlies Tjallingii (1948) groeide op in een Gronings katholiek nest. A ... 

Het Vermoeden Karin van den Broeke

Karin van den Broeke

Karin van den Broeke is alleen al interessant omdat zij de eerste vrouw in de geschiedenis is die aan het hoofd staat van de Protestantse Kerk in Nederland - de voorzetting is van Gereformeerde Kerken, Nederlandse Hervormde ke ... 

Het Vermoeden Rinke Nijburg

Rinke Nijburg

Toen grafisch kunstenaar, tekenaar en schilder Rinke Nijburg (1964) met zijn studie aan de Academie begon, viel het hem op dat religie in de kunst taboe was geworden. Hij is, na al die jaren, nog steeds van mening dat de bijbel ... 

Het Vermoeden Petronella van Amersfoort

Petronella van Amersfoort

Ze werd geboren als Petronella van Amersfoort. Toen ze op haar 21ste intrad tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kreeg ze de naam Aloysa. Aloysa volgde haar innerlijke roeping om mensen tot hun recht ... 

Het Vermoeden Rob de Nijs

Rob de Nijs

Hij zit vijftig jaar in het vak, wordt dit jaar zeventig èn voor de derde keer vader. Voor Rob de Nijs wordt het leven alleen maar eenvoudiger. Niet langer laat hij zich leiden door zijn eigen onzekerheid of door de verwachtin ... 

Het Vermoeden Sytze de Vries

Sytze de Vries

Op 25 mei wordt in Monnickendam het Nieuwe Liedboek voor de Kerken gepresenteerd en ongeveer 120 liederen uit dat liedboek zijn van de hand van Sytze de Vries. Zijn vroegste herinneringen zijn aan pake en beppe in Leeuwarden. M ... 

Het Vermoeden Kees van Houten

Kees van Houten

Kees van Houten, organist en Bach-kenner. Toen Kees van Houten werd geboren, stond de wereld in brand: in het Zuiden van Nederland klonk mitrailleurvuur en werd een brug tot ontploffing gebracht. Het was Eerste Pinksterdag, 12 ... 

Het Vermoeden Sasja Martel

Sasja Martel

Sasja Martel (1954) groeit op in Zaandam, in een protestants christelijk gezin. Haar vader werkt bij Verkade maar studeert in zijn vrije uren theologie. Als hij klaar is met zijn studie wordt hij predikant. Martel herkent zich ... 

Het Vermoeden Marc Dullaert

Marc Dullaert

Gast: Marc Dullaert, kinderombudsman. Voor Marc Dullaert (Zutphen, 1963) is het belangrijkste perspectief dat van het kwetsbare kind, maar dit was niet altijd zo. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met zijn succesvolle lo ... 

Het Vermoeden Nilgün Yerli

Nilgün Yerli

Nilgün Yerli (1969) is cabaretière, columniste, programmamaakster en schrijfster. Zij was het die met grote bossen bloemen en liefdesbrieven het hart van Geert Wilders wilde veroveren. Yerli wordt in Turkije geboren en komt ... 

Het Vermoeden Cynthia McLeod

Cynthia McLeod

Tijdens de boekenweek in maart was schrijfster Cynthia McLeod uit Suriname een van de gevierde gasten. Het thema Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden leek speciaal voor haar bedacht. Halverwege de jaren tachtig verscheen haar eerst ... 

Het Vermoeden Alex Verburg

Alex Verburg

Alex Verburg Journalist en schrijver. Alex Verburg (1953) groeide op in een groot, liberaal-christelijk gezin. Op zijn zoektocht naar de zin van het leven kwam hij in aanraking met het werk van Hermann Hesse, met de I Tjing en ... 

Het Vermoeden Shirin Musa

Shirin Musa

Gedreven, vasthoudend en vastberaden, dat zijn typeringen die helemaal passen bij Shirin Musa (1977). Zij richtte Femmes For Freedom op, een stichting die zich inzet voor vrouwen die in huwelijkse gevangenschap verkeren. Uit ei ... 

Het Vermoeden Dick Schoon

Dick Schoon

Sinds 2008 is Dick Schoon (IJmuiden, 1958) de 18e bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Het mooie van zijn werk vindt hij de combinatie van verschillende taken: exegese, bestuur en het pastoraat dat hem ... 

Het Vermoeden Mei Li Vos

Mei Li Vos

Mei Li Vos (1970) studeerde politicologie, was wetenschappelijk medewerker, richtte een vakbond op en schreef boeken. Wat haar drijft is een onverbeterlijk idealisme. Hoewel ze beseft dat de wereld nooit volmaakt zal worden, ...