Dossier maatschappijleer

Maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.
Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelatingsbeleid eruit en welke internationale wetten zijn er op dit gebied? 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip op de omroepen en zo ook op de bevolking houden. In 1955 gaf de regering het nieuwe medium televisie definitief aan de omroepen. In hoeverre ... 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

In de negentiende eeuw ontstonden de eerste sociale wetten, zoals de armenwet in 1854 en het verbod op kinderarbeid in 1874: het kinderwetje van Van Houten. Hoe staat het nu met onze verzorgingsstaat en wat zijn bijvoorbeeld de ... 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

De EU kreeg zijn officiële status in 1991, bij het Verdrag van Maastricht. Dat bevat afspraken die vooral de veiligheid moeten waarborgen. Als iemand het niet eens is met de beslissing van een Nederlandse rechter kan hij het E ... 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip op de omroepen en zo ook op de bevolking houden. In 1955 gaf de regering het nieuwe medium televisie definitief aan de omroepen. In hoeverre ... 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

In de negentiende eeuw ontstonden de eerste sociale wetten, zoals de armenwet in 1854 en het verbod op kinderarbeid in 1874: het kinderwetje van Van Houten. Hoe staat het nu met onze verzorgingsstaat en wat zijn bijvoorbeeld de ... 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

De EU kreeg zijn officiële status in 1991, bij het Verdrag van Maastricht. Dat bevat afspraken die vooral de veiligheid moeten waarborgen. Als iemand het niet eens is met de beslissing van een Nederlandse rechter kan hij het E ... 

Dossier maatschappijleer Afl. 12 Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Afl. 12 Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelatingsbeleid eruit en welke internationale wetten zijn er op dit gebied? 

Dossier maatschappijleer Afl. 11 Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Afl. 11 Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip op de omroepen en zo ook op de bevolking houden. In 1955 gaf de regering het nieuwe medium televisie definitief aan de omroepen. In hoeverre ... 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelatingsbeleid eruit en welke internationale wetten zijn er op dit gebied? 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Religie

Pluriforme samenleving: Religie

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Een typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent een enorm scala aan religieuze stromingen 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: Burgers aan zet

Parlementaire democratie: Burgers aan zet

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren. 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch is er in ons land ook armoede. 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Privacy en de wet

Rechtsstaat: Privacy en de wet

De belangrijkste technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren is de digitalisering. We noemen dat ook wel de digitale revolutie. 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Religie

Pluriforme samenleving: Religie

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Een typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent een enorm scala aan religieuze stromingen. 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: Burgers aan zet

Parlementaire democratie: Burgers aan zet

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren. 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch is er in ons land ook armoede. 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Privacy en de wet

Rechtsstaat: Privacy en de wet

De belangrijkste technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren is de digitalisering. We noemen dat ook wel de digitale revolutie. 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: Europa

Parlementaire democratie: Europa

Samenwerking met andere landen is steeds meer nodig om te werken aan wereldproblemen als de economische en financiële crisis. Hoe en waarom werken we eigenlijk samen met andere landen? 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Tolerantie

Pluriforme samenleving: Tolerantie

Nederland kent veel cultuurgroepen die naast en met elkaar leven. Arbeiders; mensen van adel, Feyenoordsupporters , milieuactivisten en homo’s. Maar hoe tolerant zijn we naar elkaar? 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: leve de overheid

Verzorgingsstaat: leve de overheid

Samenwerking met andere landen is steeds meer nodig om te werken aan wereldproblemen als de economische en financiële crisis. Hoe en waarom werken we eigenlijk samen met andere landen? Hoeveel macht en zeggenschap moeten we er ... 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Veiligheid

Rechtsstaat: Veiligheid

We hechten veel waarde aan een veilige leefomgeving. Zonder gevaar over straat kunnen lopen, heelhuids thuiskomen na een avondje stappen en beschermd zijn tegen oplichters die de gegevens van internet plukken. 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: Burgers aan zet

Parlementaire democratie: Burgers aan zet

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren. 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Verzorgingsstaat: Armoede in Nederland

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch is er in ons land ook armoede. 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Privacy en de wet

Rechtsstaat: Privacy en de wet

Door de digitale revolutie heeft privacy een andere betekenis gekregen. Wat zijn de politiek-juridische gevolgen hiervan? Aan het woord komen Jacob Kohnstamm, Benedicte Ficq en Tim Toornvliet. 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Religie

Pluriforme samenleving: Religie

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Een typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent een enorm scala aan religieuze stromingen. 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: Europa

Parlementaire democratie: Europa

De rol van de overheid: welke activiteiten worden door wie uitgevoerd? Ook aandacht voor de historische ontwikkeling, bijvoorbeeld die van spoorwegen en trein. 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: leve de overheid

Verzorgingsstaat: leve de overheid

Samenwerking met andere landen is steeds meer nodig om te werken aan wereldproblemen als de economische en financiële crisis. Hoe en waarom werken we eigenlijk samen met andere landen? Hoeveel macht en zeggenschap moeten we er ... 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: veiligheid

Rechtsstaat: veiligheid

We hechten veel waarde aan een veilige leefomgeving. Zonder gevaar over straat kunnen lopen, heelhuids thuiskomen na een avondje stappen en beschermd zijn tegen oplichters die je gegevens van internet plukken. 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: tolerantie

Pluriforme samenleving: tolerantie

Nederland kent veel cultuurgroepen die naast en met elkaar leven. Arbeiders, mensen van adel, Feyenoordsupporters, milieuactivisten en homo's. Maar hoe tolerant zijn we ten opzichte van elkaar? 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Trial by media

Rechtsstaat: Trial by media

Willem Holleeder is te gast bij Twan Huys in de College Tour. Misdaadjournalisten zijn bekende Nederlanders. Wat betekent al die media-aandacht voor het verloop van die rechtszaken? Hoe kan een rechter een zaak nog objectief be ... 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: Etnisch profileren

Rechtsstaat: Etnisch profileren

Voor de wet is iedereen gelijk. Zo staat het ook in de Grondwet omschreven: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.' Maar (hoe) wordt dit in de praktijk toegepast? Hoe zorgen rechters ... 

Dossier maatschappijleer Afl. 12 Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Afl. 12 Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Afl. 12 Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid. We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelating ... 

Dossier maatschappijleer Afl. 11 Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Afl. 11 Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Afl. 11 Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie. Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip o ... 

Dossier maatschappijleer Afl. 10 Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

Afl. 10 Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Afl. 10 Verzorgingsstaat: Sociale wetgeving. In de negentiende eeuw ontstonden de eerste sociale wetten, zoals de armenwet in 1854 en het verbod op kinderarbeid in 1874: ... 

Dossier maatschappijleer Afl. 9 Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Afl. 9 Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Afl. 9 Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat. De EU kreeg zijn officiële status in 1991, bij het Verdrag van Maastricht. Dat bevat afspraken die vooral de veil ... 

Dossier maatschappijleer Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Pluriforme samenleving: Het toelatingsbeleid. We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelatingsbeleid ... 

Dossier maatschappijleer Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Parlementaire democratie: De omroepen en de politiek; 60 jaar televisie. Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip op de omr ... 

Dossier maatschappijleer Verzorgingsstaat: sociale wetgeving

Verzorgingsstaat: sociale wetgeving

Afl.: Verzorgingsstaat: sociale wetgeving. In de negentiende eeuw ontstonden de eerste sociale wetten, zoals de armenwet in 1854 en het kinderwetje van Van Houten in 1874. Hoe staat het nu met onze verzorgingsstaat? 

Dossier maatschappijleer Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat

Thema's en dilemma's uit maatschappelijke domeinen. Afl.: Rechtsstaat: De internationale rechtsstaat. De EU kreeg zijn officiële status in 1991, bij het Verdrag van Maastricht. Dat bevat afspraken die vooral de veiligheid ...