Graf Zonder Naam

Kees van der Spek gaat op zoek naar de verhalen achter de anonieme graven in Nederland en spoort de nabestaanden op. Verspreid over de begraafplaatsen in ons land liggen ongeveer 300 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. De anonieme doden. Kees van der Spek krijgt exclusieve inzage in de politiedossiers van deze zaken. Hij bezoekt de graven, spreekt met getuigen en bestudeert samen met de verschillende cold caseteams de dossiers uit de archieven. Wat volgt is een onthullende en vaak aangrijpende zoektocht naar familieleden.