God in de Lage Landen

Van het Rijksmuseum tot het Nederlandse rechtssysteem, van wetenschap tot feestdagen...
God in de Lage Landen God in het gedogen

God in het gedogen

Wat hebben Willem van Oranje en Hugo de Groot met onze veelgeroemde tolerantie te maken? Wat is eigenlijk het verschil tussen tolerantie en verdraagzaamheid? 

God in de Lage Landen God in de skyline

God in de skyline

Waarom wilde Koning Willem III geen stap in het Rijksmuseum zetten? En waarom wil Maarten 't Hart elke zondag naar de kerk in zijn geboorteplaats? 

God in de Lage Landen God in het feestgedruis

God in het feestgedruis

Wie weet nog wat de kleding van FC Utrecht te maken heeft met het belangrijkste heiligenfeest van de Lange Landen? Ook van de christelijke feesten die onze jaarkalender bepalen weten we vaak de oorsprong niet meer. Ernst-Danië ... 

God in de Lage Landen Oranje aan de macht

Oranje aan de macht

Deze speciale serie van “God in de Lage Landen” n.a.v. 200 jaar Koninkrijk begint Ernst Daniël Smid in Scheveningen met de landing van de verbannen prins Willem Frederik. 

God in de Lage Landen Het Rijke Roomse Leven

Het Rijke Roomse Leven

Ernst Daniël Smid vertelt, met de originele grondwet in zijn handen, hoe dit stuk papier de geschiedenis van protestanten en katholieken in de Lage Landen een draai gaf. 

God in de Lage Landen Het Réveil

Het Réveil

Ernst Daniël Smid loopt in deze aflevering in de sporen van grote Réveil mannen en vrouwen. En dat alles op het toneel van stadhouders, koningen en prinsen. 

God in de Lage Landen Na de Reformatie

Na de Reformatie

Ernst Daniël Smid dompelt zich onder in de Gouden Eeuw. Hij leest verboden boeken, toneel en ontdekt hoe religie gebruikt werd als reden voor een van de bekendste politieke moorden uit de vaderlandse geschiedenis. 

God in de Lage Landen De Reformatie

De Reformatie

Wij Hollanders worden calvinisten genoemd. Maar wat heeft de leer van deze Frans-Zwitserse Calvijn voor betekenis gehad voor onze Lage Landen? 

God in de Lage Landen De Kruistochten

De Kruistochten

De meest beladen historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van het christendom zijn zonder twijfel de beruchte Kruistochten. 

God in de Lage Landen God onder de loep

God onder de loep

Wat heeft de oerknal met de kerk te maken en hoe combineert Heino Falcke als sterrenkundige en Spinoza-prijswinnaar zijn geloof met de wetenschap? 

God in de Lage Landen God in de verf

God in de verf

Ernst Daniël Smid duikt in het leven van de kunstschilder Jan van Scorel. Nu minder bekend, maar bij leven een beroemd man, die de Renaissance naar de Lage Landen bracht. 

God in de Lage Landen God in de zuilen

God in de zuilen

Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? 

God in de Lage Landen Een vrouw aan de macht

Een vrouw aan de macht

In de persoon van Wilhelmina was de band tussen Oranje en God zeker aanwezig. Haar religieuze toewijding was duidelijk, maar met de democratie had ze het niet altijd even makkelijk. Een soevereine vorst wilde ze zijn, die graag ... 

God in de Lage Landen Het volk aan de macht

Het volk aan de macht

Dankzij Willem II had Nederland een grondwet waardoor zijn zoon aanvankelijk helemaal geen zin had om koning Willem III te worden. Toch wordt hij het en wordt een geliefde vorst, ook bij het kerkvolk. Ondanks zijn soms bizarre ... 

God in de Lage Landen God en geld

God en geld

"God en de Mammon zijn twee heren, die je niet allebei kunt dienen". Een gedachte uit de Bijbel over geld als afgod, die duidelijk aangeeft waar de prioriteiten in het geloof zouden moeten liggen. Maar in de geschiedenis van de ... 

God in de Lage Landen God en seks

God en seks

Geen gevoeliger combinatie dan God, kerk en seks. Jezus zei opvallend weinig over seks, maar de kerk heeft seks al vroeg tot gevaarlijk terrein verklaard. Nodig voor de voortplanting, maar besmet met verderfelijke lust. De refo ... 

God in de Lage Landen God en geweld

God en geweld

Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. Hoe vaak menen gelovigen niet hun God een handje te moeten helpen door naar de wapens te grijpen? Ook christenen. Maar Jezus heeft ook velen geïnspireerd tot pacifi ... 

God in de Lage Landen De Moderne Devotie

De Moderne Devotie

Documentaireserie over het verleden én het heden van God in de Lage Landen. -De Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Wat waren dat ook alweer? De Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Wat waren dat ook alweer? Waar vulde je in vredes ... 

God in de Lage Landen God in het feestgedruis

God in het feestgedruis

Documentaireserie over het verleden én het heden van God in de Lage Landen. Afl.: God in het feestgedruis. Wie weet nog wat de kleding van FC Utrecht te maken heeft met het belangrijkste heiligenfeest van de Lange Landen? ... 

God in de Lage Landen God onder de loep

God onder de loep

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Daarvoor reizen we door het heden en het verleden op zoek naar mensen die hun christen zijn omzetten in daden. Afl.: God onder de loep. Wat ... 

God in de Lage Landen God onder de loep

God onder de loep

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Ernst Daniel Smid gaat op zoek naar het ontstaan van universiteiten, de ontwikkeling van wetenschap en de rol van gelovigen daarin. Wat hee ... 

God in de Lage Landen God in de verf

God in de verf

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Daarvoor reizen we door het heden en het verleden op zoek naar mensen die hun christen zijn omzetten in daden. Afl.: God in de verf. Ernst ... 

God in de Lage Landen God in de verf

God in de verf

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Ernst Daniël Smid duikt in het leven van de kunstschilder Jan van Scorel. Ernst Daniël Smid duikt in het leven van de kunstschilder Jan v ... 

God in de Lage Landen God in de zuilen

God in de zuilen

Documentaireserie. Afl.: God in de zuilen. Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? En wat is er nu nog zichtbaar van da ... 

God in de Lage Landen God in de zuilen

God in de zuilen

Jarenlang was Nederland opgedeeld in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? En wat is er nu nog zichtbaar van dat verzuilde tijdperk? Jarenlang is Nederland opged ... 

God in de Lage Landen God in de skyline

God in de skyline

Documentaireserie. Afl.: God in de skyline. Waarom wilde Koning Willem III geen stap in het Rijksmuseum zetten? En waarom wil Maarten 't Hart elke zondag naar de kerk in zijn geboorteplaats? Verteller Ernst-Daniël Smid dui ... 

God in de Lage Landen God in het gedogen

God in het gedogen

Documentaireserie. Afl.: God in het gedogen. Wat hebben Willem van Oranje en Hugo de Groot met onze veelgeroemde tolerantie te maken? Wat is eigenlijk het verschil tussen tolerantie en verdraagzaamheid? En wat is er nog zichtba ...