Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Tel uw zegeningen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Jezus, ga ons voor'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Jezus, ga ons voor'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Vernieuw mij'. 

Nederland Zingt op Zondag Houd moed

Houd moed

God wil dat iedereen tot inkeer komt. Dan zal Jezus terugkomen en maakt Hij alles nieuw. Gods liefde is zo groot dat hij geduldig wacht. Hij geeft iedereen een kans. God houdt zich aan zijn belofte. Hij is ons niet vergeten. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland zingt op zondag

Nederland zingt op zondag

God geeft ons geloof, maar elke situatie in ons leven vraagt weer om een andere vorm daarvan. Hoop, troost, vertrouwen, liefde, compassie... ons geloof bestaat uit al die lagen! Daar zingen we over in deze uitzending, onder and ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

God laat Zich niet in een hokje stoppen en is ook nooit in één beeld te vangen. Daarom is het zo bijzonder dat God in de Bijbel met meer dan 100 namen wordt aangeduid. En dat zijn niet alleen namen die volwassenen begrijpen: ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland zingt op zondag

Nederland zingt op zondag

Vlak voordat Mozes het volk van God meenam uit Egypte, vroeg hij vertwijfeld welke belofte God hem mee kon geven. 'Ik zal er zijn', was het antwoord - en gelijk de naam van God. Of we nu staan voor een tijd van strijd of dat we ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Wanneer je je bewogen voelt met een situatie, leidt dat altijd tot handelen: het brengt je in beweging. Ook God was bewogen met ons en handelde daarnaar. Hij zond zijn Zoon! 'Heer, ontferm U' is daarom de titel van ons themablo ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Wat leven we in een rijk land, waarbij we alles hebben wat ons hartje begeert. Maar toch is het enorm belangrijk dat God ons leert om ons hart op Zijn rijk te richten. Dan merken we dat het niet gaat om welvaart, maar om welzij ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Psalm 139 is een psalm die veel mensen raakt, omdat God ons werkelijk ziet zoals wij zijn. En hoe belangrijk is het niet in ons leven dat we gezien worden! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Twijfel en geloof. Hoewel ze op gespannen voet staan, lezen we in de Bijbel dat zelfs de grootste geloofshelden hun vragen uitschreeuwden tot God. Abraham, David, ja ook Jezus hebben momenten van twijfel gekend. Momenten van du ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Soms vergeten we te genieten van al het moois in het leven. Ons huis, een prachtige bloem, mensen om ons heen. Als we terugkijken op ons leven herinneren we ons dan de donkere dagen, of de mooie momenten waarin we leefden als g ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Feest van vernieuwing'. Het volgen van Jezus is als een feest van vernieuwing. We weten: Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tot het zover is, vernieuwt Hij onze harten en mogen ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'Liefde is blij zijn', dat is het thema van deze uitzending. Filippenzen spoort ons aan om ons 'te verblijden in de Heer'. Dat voelt bijna als een opdracht. En misschien is dat maar goed ook, want het leven is niet altijd als e ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema Schepping met onder meer het lied 'Heel de schepping prijst U'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

We stellen elkaar vaak de vraag: 'Gelooft u in God?' Maar is het besef dat God in ons gelooft niet veel wezenlijker? Hij die ons in alles kent, de Schepper van hemel en aarde, gelooft in je! Over die vreugde gaan we zingen, van ... 

Nederland Zingt op Zondag Schuilplaats

Schuilplaats

Koor- en samenzang rond het thema 'Schuilplaats'. God is ons thuis. Bij Hem mogen we schuilen tegen weer en wind. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Met Jezus onderweg'. Wat heerlijk dat we met Jezus 'onderweg' kunnen zijn. En Hij zegt het niet alleen in theorie 'Ik ben de weg', maar Hij werd ook Mens om naast ons te kunnen lopen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema: Als er vergeving is. Het 'leren leven naar Gods wil' gaat met vallen en opstaan: we willen het goede doen, maar zo vaak vallen we terug in het oude. Bij Christus is er vergeving. Als we ons la ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

In verband met de aanslagen in Parijs is er een aangepaste uitzending van Nederland Zingt op Zondag te zien. Koor- en samenzang zijn rond het thema 'Geef ons kracht'. In het laatste blok ziet u liederen met als thema 'Hoop en T ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'In dankbaarheid'. We mogen God in alle omstandigheden danken. Zelfs onze gebeden die vol vragen en twijfels zitten, zijn ook omgeven door dankbaarheid. Paulus schrijft dan ook in de Filippenze ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. Op deze dag vieren we dat Christus Koning is, maar noemen we ook de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Dat is kyrie en gloria in één. En daar gaan we van ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Jurjen ten Brinke mediteert in 'De Kapel', aansluitend aan 'Nederland Zingt op Zondag', over de tekst dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Een waarheid die we niet kunnen beredeneren, maar wel kunnen ontmoeten! Hoe be ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Op deze eerste Adventszondag wachten we - net als ruim 2000 jaar geleden - op de komst van Jezus. De wereld is soms donker en zwart, maar Hij brengt licht. Van die verwachting mogen we zingen in deze uitzending, met de woorden ... 

Nederland Zingt op Zondag De laatsten zijn de eersten

De laatsten zijn de eersten

In het koninkrijk van God verdient iedereen evenveel, of je nu de eerste bent of de laatste. We beginnen de uitzending met het Lied van de Week: Majesteit, hier ben ik. Zing je mee? 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.' Op deze eerste dag van het nieuwe jaar staan we stil bij dat waar alles mee begon. Namelijk: Gods scheppende kracht, waarin een Woord tot leven komt. Een ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema: Als het wachten lang duurt. 'Mijn ziel dorst naar de Heer, wanneer zal ik naderen voor Uw ogen?' We mogen leren leven in vertrouwen dat Jezus zal komen. Ook als het wachten lang duurt. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Geniet op deze 'Derde Kerstdag' van de mede door u samengestelde uitzending met de mooiste kerstliederen. De koor- en samenzang komt vanuit verschillende kerken in ons land. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Het zijn engelen die de komst van de Messias aankondigen! Zij zingen gloria als het licht de duisternis verdrijft en de ster gaat stralen. Maar waar zijn de engelen nu? Wie zingt nu van de komst van Jezus? Dat mogen wij doen! W ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Hoop en troost'. In 'De Kapel' spreekt ds. Orlando Bottenbley over de troost die wij mogen ervaren als geliefden sterven. Troost omdat Jezus de dood overwonnen heeft: nu leven we nog in een we ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Aanbidding'. We mogen God aanbidden door het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. Maar laten we er altijd van bewust zijn dat datgene wat we zingen, ook overeen moet ko ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Geef ons kracht'. We zeggen wel eens: 'Bid en werk'. We mogen bidden, maar zelf ook de handen van God zijn in deze wereld. Handen die Hij stuurt en kracht geeft. 'God, geef ons de kracht om te ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Zondag 7 februari begint de lijdenstijd, ook wel vastentijd genoemd. De komende tijd volgen wij Jezus op de weg die Hij ons wijst. In Marcus 10:1-12 wordt Hij op de proef gesteld door de Farizeeën. Soms worden wij ook getoetst ... 

Nederland Zingt op Zondag De beste wijn

De beste wijn

Tijdens de bruiloft in Kana veranderde Jezus water in wijn. Als we in de kerk het Avondmaal vieren, drinken we ook wijn, maar dan als symbool van het bloed dat voor ons vloeide aan het kruis. Hoewel deze wijn een bittere smaak ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Zegen ons'. Onderweg naar Jeruzalem komt Jezus langs een groep kinderen. Hun moeders willen dat Jezus hun nageslacht aanraakt, maar Jezus' leerlingen houden hen tegen. Jezus ziet dit en roept ... 

Nederland Zingt op Zondag Genees ons

Genees ons

Koor- en samenzang rond het thema 'Genees ons'. Jezus hoort Bartimëus, een blinde bedelaar, naar hem roepen en geneest hem van zijn blindheid. God wil ons heel maken. Hij brengt licht daar waar we niet kunnen zien en doet ons ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

In deze uitzending zingen we over het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus kan ons wat kosten, maar het levert vooral veel op. Namelijk leven in overvloed! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Recht doen'. In het kader van Micha Zondag zullen we zingend bidden om Gods kracht. Kracht om recht te doen in deze wereld. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Het is Gods verlangen om ons te zegenen. Want met een zegen wordt een verbinding gemaakt tussen God en ons mensen. In deze uitzending zingen we liederen rond het thema 'Zegen mij'. 

Nederland Zingt op Zondag Dat ik U zien zal

Dat ik U zien zal

We mogen uitkijken naar de komst van de Heer. Wat een hoopvol vooruitzicht! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Vertrouw op de Heer'. Herken je dat gevoel, dat je geloof te klein is? Jezus' antwoord is niet dat wij harder moeten werken voor ons geloof, maar dat wij mogen leren vertrouwen op de Heer. Hij ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

In deze uitzending op de eerste adventszondag zingen we liederen rond het thema 'Dat ik U zal zien'. We gaan de komende weken op weg naar Kerst. Kerst is het feest waarin we God voor het eerst ontmoeten. In een stal, weerloos e ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In vele kerken in Nederland ontsteken we kaarsen om hen te gedenken die ons zijn voorgegaan. Gods genade strekt zich uit van ons leven tot in de dood. In dankbaarheid mogen we zo ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt

Nederland Zingt

Koor- en samenzang rond het thema 'Brood des levens'. Hoe bijzonder moet dat geweest zijn: mannah uit de hemel. Eten wat ons gegeven wordt om niets. Tijdens advent denken we na over hoe Jezus voor ons als "genadebrood" gegeven ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

We willen graag het goede doen, maar helaas lukt ons dat niet altijd. De Bijbel daagt ons uit om te leven in de overwinning van Jezus. Hij bevrijdt ons van het kwaad en zo mogen we stap voor stap dichter in de buurt van het lic ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt met Kerst

Nederland Zingt met Kerst

Op Tweede Kerstdag kun je kijken en luisteren naar sfeervolle kerstliederen rond het thema Immanuël: God met ons! Deze uitzending is één kerstfeest der herkenning. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Advent is een les in vertrouwen. Is leren leven in de hoop en verwachting dat het ooit vrede zal zijn. Vredig als een kind in een kribbe. We zingen liederen rond het thema 'Vertrouwen dat Hij komt'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Veel mensen gaan op nieuwjaarsdag op bezoek bij familie en vrienden. 'Gelukkig nieuwjaar!', zeggen we dan. We wensen elkaar het goede. Dat is eigenlijk hetzelfde als elkaar zegenen of de zegen van God ontvangen. Hoewel dat een ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'Voor alles is een tijd', staat in het bijbelboek Prediker. Aan het begin van het jaar is het voor ons tijd om te zingen van de grootsheid van God. Want onze tijd is in Zijn hand. We zingen in deze uitzending liederen rond het ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Hoe bijzonder is het wel niet! We mogen God, de schepper van hemel en aarde, als onze 'papa' zien. 'Abba vader' noemde Jezus hem. In die paar woorden komt iets onmetelijk groots gelijk heel dichtbij. Het mooiste is, dat ons kin ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'De laatsten zijn de eersten'. In het koninkrijk van God verdient iedereen evenveel, of je nu de eerste bent of de laatste. We beginnen de uitzending met het Lied van de Week: Majesteit, hier b ... 

Nederland Zingt op Zondag God in jouw hart

God in jouw hart

Wie in God gelooft, ontvangt Zijn Liefde en Zijn vergeving, maar ook Zijn Geest. Gods geest vormt de onzichtbare handen van de Heiland zelf. Hij is altijd aanwezig in de het hart van wie in Hem gelooft. Geloof jij dat ook? Zing ... 

Nederland Zingt op Zondag In Gods hand

In Gods hand

We zingen over de enorme Vaderliefde van God. God heeft jou gemaakt en wil jou aan Zijn Vaderhand leiden. Als je met Hem leeft en Hem als Vader vertrouwt, mag je je veilig weten aan Zijn hand. Waar je ook gaat: Hij is erbij. 

Nederland Zingt op Zondag Volg mij

Volg mij

We zingen over het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus kan ons wat kosten, maar het levert vooral veel op. Namelijk leven in overvloed! 

Nederland Zingt op Zondag Wachten op God

Wachten op God

Als christen word je niet gespaard voor ellende. Integendeel. Sommige christenen hebben met extra veel ellende te maken, simpelweg omdat ze christen zijn. Weet dan dat God spoedig recht zal doen. We wachten op de dag dat Jezus ... 

Nederland Zingt op Zondag Vreugde

Vreugde

In deze aflevering zingen we over de vreugde van het geloof. Als we Jezus volgen, kan ons dat wat kosten, maar het levert vooral veel op. Namelijk leven in overvloed en een lach op ons gezicht. 

Nederland Zingt op Zondag Gods weg, de beste weg

Gods weg, de beste weg

Maak je je zorgen over de toekomst? Leg je zorgen dan neer bij God en vertrouw Hem. Zing met ons mee en weet: God overziet het verleden, heden en de toekomst. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Een mens st ... 

Nederland Zingt op Zondag Omdat Hij ons liefhad

Omdat Hij ons liefhad

Na de dood van Jezus had God kwaad kunnen zijn. Zijn enige zoon was op verschrikkelijke wijze gestorven. Een woedeaanval was in mensenogen normaal geweest. Maar God werd niet kwaad. Hij vergaf onze zonden en maakte ons erfgenaa ... 

Nederland Zingt op Zondag Hij houdt ons vast

Hij houdt ons vast

Hoe ga je ermee om als je merkt dat je geloof niet meer zo sterk is als vroeger? Ds. Paul Visser spreekt over dit thema. Ook in tijden van twijfel houdt God ons vast. Samen zingen kan ons ook door deze periodes heen kan helpen. 

Nederland Zingt op Zondag Bouw uw koninkrijk

Bouw uw koninkrijk

In deze uitzending is er aandacht voor het land Haïti waar nog steeds geworsteld wordt met de opbouw van het land nadat de orkaan Matthew daar een spoor van vernieling trok. In deze uitzending zingen we over het bouwen van het ... 

Nederland Zingt op Zondag Medeleven

Medeleven

Ds. Paul Visser over Jezus, die mens was als wij. Ook hij kende verleiding en juist daardoor leeft hij met ons mee als we onze weg zoeken als mens in deze wereld. Zijn medeleven gaat ver, zo ver dat Hij alles gaf opdat wij moge ... 

Nederland Zingt op Zondag Licht op Leven

Licht op Leven

We hebben Jezus' licht in ons leven nodig om te leven. Het laat zien waar onze schuld en schaamte zit. Niet om daarin te verdrinken, maar om ons ervan vrij te maken. Nieuw leven, voor iedereen beschikbaar. 

Nederland Zingt op Zondag Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Een donkere dag. Een dag van droefenis. Een dag van dood. Toch noemen we dit 'Goede' Vrijdag. Omdat zijn striemen ons genezing brachten. Uit de diepten roep ik U en verlang naar het licht van Pasen. 

Nederland Zingt op Zondag Uw Koninkrijk kome

Uw Koninkrijk kome

Er zijn op dit moment miljarden mensen die Jezus volgen. Weinig keizers en koningen hebben na hun dood nog altijd volgelingen. Terwijl er op dit moment miljarden mensen zijn die Jezus volgen. Dat komt omdat Jezus is opgestaan. ... 

Nederland Zingt op Zondag Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Dood is dood, zouden veel mensen zeggen. Wie naar het paasverhaal luistert, weet dat het niet eindigt bij de kruisiging van Jezus. Ja, Jezus stierf een verschrikkelijke dood, maar Hij stond ook weer op en overwon de dood. Een g ... 

Nederland Zingt op Zondag Genade van God

Genade van God

Gods genade, wat zijn daar geweldige liederen over geschreven. Voor God hoef je je niet te bewijzen. Leven als christen is al genade van God. Als je dat beseft, ga je groeien in Zijn genade. Om dat te vieren zingen we daarover. 

Nederland Zingt op Zondag De dood is niet het eindpunt

De dood is niet het eindpunt

Zingen over de dood. Niet echt iets waar je direct enthousiast over wordt. De dood kan angstig zijn en verdrietig. Rouwen om een geliefde is zwaar. Wat is het dan een troostende gedachte dat de dood niet het eindpunt is. 'Wie i ... 

Nederland Zingt op Zondag Leer ons barmhartigheid

Leer ons barmhartigheid

Een van de bekende getuigenissen die Jezus vertelde, is het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Want geld geven aan armen, je huis openen voor een dakloze, omzien naar iemand in nood, dat valt nog niet mee. God wil ons hart ... 

Nederland Zingt op Zondag Jezus komt terug

Jezus komt terug

We zingen over Jezus' terugkomst. Hemelvaartsdag gaat namelijk misschien nog wel meer over hereniging dan over afscheid. Jezus heeft beloofd dat we straks herenigd zullen worden met elkaar en met God in ons middelpunt. Wat een ... 

Nederland Zingt op Zondag Houd moed

Houd moed

God wil dat iedereen tot inkeer komt. Dan zal Jezus terugkomen en maakt Hij alles nieuw. Gods liefde is zo groot dat hij geduldig wacht. Hij geeft iedereen een kans. God houdt zich aan zijn belofte. Hij is ons niet vergeten. La ... 

Nederland Zingt op Zondag Christus' kerk

Christus' kerk

Ds. Visser spreekt over het volgen van Jezus. We zijn als christenen in deze wereld allemaal verschillend, ook in hoe we Hem volgen. Dat was bij de discipelen vroeger net zo. Kunnen we onze verschillen overbruggen om zo samen J ...