Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Nederland Zingt op Zondag Met Gods kracht

Met Gods kracht

Misschien leef je een goed leven, maar schiet het omkijken naar de ander er nog weleens bij in. Met Gods kracht mag je omzien naar de ander. Mag je warmte uitdelen aan mensen die het koud hebben en eten geven aan mensen die hon ... 

Nederland Zingt op Zondag Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

'Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder.' Zo klinken de eerste woorden van het bekende lied 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'. In het lied wordt uitgekeken naar het bevrijdende moment waarop een einde wo ... 

Nederland Zingt op Zondag Je hoort erbij

Je hoort erbij

Twijfel je ook weleens of je uitverkoren bent? Dat God een speciaal plan met jou heeft? Laat je niet ontmoedigen door die onzekere gedachten. Natuurlijk heeft God ook voor jou een plan. Geweldig toch? Zing met ons mee vanuit de ... 

Nederland Zingt op Zondag Genade van God

Genade van God

Het Roder Jongenskoor klinkt geweldig samen met de koorleden van Northern Voices. De bevlogen koorleden zingen samen met het publiek de mooiste liederen vanuit de Martinikerk in Groningen. In het themablok zingen we dankbaar vo ... 

Nederland Zingt op Zondag Heb vertrouwen in Mij

Heb vertrouwen in Mij

'Vertrouw op Mij', het klinkt zo makkelijk. Slechts drie woorden. En toch kan het zo moeilijk zijn om je zorgen over te geven aan God en op Hem te vertrouwen. Het kan zelfs zo lastig zijn dat je bidt dat je God vertrouwt, maar ... 

Nederland Zingt op Zondag Woorden van liefde

Woorden van liefde

Herken je dat een lied speciaal voor jou geschreven lijkt? Dat de woorden je bemoedigen? Woorden die van God komen. Precies op het juiste moment? Zo mag ook jij woorden van liefde uitdelen aan de mensen om je heen. Hoe? Door Go ... 

Nederland Zingt op Zondag Wees een lichtje

Wees een lichtje

Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst namens Nederland Zingt. We wensen jou een gezegend jaar toe. Dat je God heel dichtbij mag ervaren en dat je zelf een licht mag zijn voor de mensen om je heen. Natuurlijk wensen we jou ook vee ... 

Nederland Zingt op Zondag Kracht van God

Kracht van God

Uitzien naar het nieuwe jaar kan heel fijn zijn, maar je kan er ook onzeker van worden. Wat zal de toekomst mij brengen? Misschien moet je het nieuwe jaar in met het gemis van een dierbare. Of ga je 2018 tegemoet terwijl je gez ... 

Nederland Zingt op Zondag Onverwacht dichtbij

Onverwacht dichtbij

'Waar is God?' vraag je je misschien weleens af. God kondigt zich niet met veel bombarie aan. Hij dringt zich ook niet op. Hij komt vaak ongezien. Hij is dichterbij dan je misschien zelf denkt. Ook tijdens het zingen kan God on ... 

Nederland Zingt op Zondag Komt allen tezamen

Komt allen tezamen

Morgen vieren we dat de zoon van God is geboren op aarde. Onze Redder in een kribbe in Bethlehem. Laten we dit samen vieren met prachtige kerstliederen over hoop en redding. 

Nederland Zingt op Zondag Er is hoop

Er is hoop

Als je het nieuws kijkt, lijken er alleen maar slechte dingen te gebeuren in de wereld. Gods bevrijding kan dan nog enorm ver lijken. Advent is leven vol verwachting. Met Kerst vieren we de geboorte van een kind. Een geboorte d ... 

Nederland Zingt op Zondag Je bent niet alleen

Je bent niet alleen

Merken we als gelovigen verschil in ons leven door ons geloof? Soms lijkt dat niet zo. We delen immers dezelfde zorgen als ongelovigen. Toch is er een groot verschil. We staan er niet alleen voor. Jezus is met ons en draagt ons ... 

Nederland Zingt op Zondag In goede handen

In goede handen

Op eerste adventszondag zingen we liederen vanuit de Sint Clemenskerk in Steenwijk. We beginnen vandaag aan een periode waarin we de komst van onze redder Jezus verwachten. Samen uitzien naar Kerst. Naar licht. Samen zingen en ... 

Nederland Zingt op Zondag Kom maar bij mij

Kom maar bij mij

Voel je je vermoeid en heb je veel zorgen? Dan kan het zomaar eens zijn dat je ziel dorst heeft. 'Heb je dorst? Kom naar mij en drink', zegt Jezus. Hij is als water voor je ziel. Breng je vermoeidheid en je zorgen bij Hem. Hij ... 

Nederland Zingt op Zondag Jezus' liefde voor ons

Jezus' liefde voor ons

We zingen over Jezus' liefde voor ons. Dat doen we onder andere met favoriete liederen tijdens het muziekblok 'feest der herkenning'. De liederen worden gezongen vanuit de Maartenskerk in Zaltbommel. Onder andere het Christelij ... 

Nederland Zingt op Zondag 500 jaar reformatie

500 jaar reformatie

Door de reformatie mochten we Gods Woord herontdekken als 'bron van vreugde'. Daarover gaan we zingen, onder anderen uit de St. Jan in Den Bosch. 

Nederland Zingt op Zondag Ik ben erbij

Ik ben erbij

Samenzang onder anderen uit de Martinikerk in Bolsward. Het thema is 'Ik ben erbij' dus hoe kunnen we deze uitzending beter beginnen dan met het bekende lied 'Ik zal er zijn'? 

Nederland Zingt op Zondag God is schepper

God is schepper

We voelen ons verbonden met God en Zijn schepping als we erover zingen en God danken voor al het moois dat Hij gemaakt heeft. Deze week zingen we onder andere uit de St. Williborduskerk in Hulst. 

Nederland Zingt op Zondag Gods grote liefde

Gods grote liefde

Hij zal vol blijdschap zijn. Zich over je verheugen, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde over je jubelen. Deze mooie woorden staan in Zefanja 3:17. In plaats van ons dood te zwijgen, zwijgt God het kwade dood. Door ... 

Nederland Zingt op Zondag Wijn van het koninkrijk

Wijn van het koninkrijk

God geeft ons vele 'voorproefjes' van hoe het straks in de hemel zal zijn. Maar niet om ons 'lekker te maken' over iets van straks. Nee, om ook hier en nu die smaak op te zoeken. Daarom vieren we avondmaal om te gedenken welke ... 

Nederland Zingt op Zondag Kom tot mij

Kom tot mij

Rust, een prachtig thema waar velen in dit hectische bestaan naar snakken. In de Bijbel lezen we dat we alleen onze rust bij Hem vinden. 'Kom tot Mij, als je moe of belast bent en Ik geef je rust.' Daar gaan we samen over zinge ... 

Nederland Zingt op Zondag God zag dat het goed was

God zag dat het goed was

Een vogel die je een goedemorgen toefluit of een prachtige bloem die een plekje heeft weten te vinden tussen de stoeptegels. Zomaar twee kleine voorbeelden van Gods schepping. Dank U, voor de bloemen in het veld, voor de vogels ... 

Nederland Zingt op Zondag Leef met hem

Leef met hem

Hoe kun je nog meer op Jezus lijken? Door simpelweg te leven met Hem. Door met Hem te leven, ga je op Hem lijken. Vanuit de Oude Kerk in Delft hoor je koor- en samenzang met onder andere soliste Joke Buis en de Amsterdam Staff ... 

Nederland Zingt op Zondag Wachten op God

Wachten op God

Als christen word je niet gespaard voor ellende. Integendeel. Sommige christenen hebben met extra veel ellende te maken, simpelweg omdat ze christen zijn. Weet dan dat God spoedig recht zal doen. We wachten op de dag dat Jezus ... 

Nederland Zingt op Zondag Vreugde

Vreugde

We zingen over de vreugde van het geloof. Als we Jezus volgen, kan ons dat wat kosten, maar het levert vooral veel op. Namelijk leven in overvloed en een lach op ons gezicht. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Kijk en luister vanaf 09.10 uur naar koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Kijk en luister vanaf 09.10 uur naar koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als onderdelen: liederen rond een wisselend weekthema, ook vanuit een van de kerken in Nederland en een verzoeklied. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

In deze uitzending met als thema 'Israël' hoort u onder andere het lied 'Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als onderdelen: liederen rond een wisselend weekthema, ook vanuit een van de kerken in Nederland en een verzoeklied. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Een uitzending met liederen rond het thema 'Hoe heerlijk en verheven' n.a.v. Psalm 8. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Liederen met het thema 'Liefde is een deken'. Bovendien is het prachtige verzoeklied 'Gebed van een vader' te horen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Aan de hand van de gelijkenis uit Mattheüs 22 komen er in deze uitzending liederen langs die passen bij het thema 'Laat het huis gevuld zijn'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Tienduizend redenen', onder andere vanuit de St. Jans Basiliek in Laren. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Het thema van deze uitzending is 'Wees mijn vooruitzicht'. Een deel van de liederen komt uit de St. Laurenskerk in Alkmaar. 

Nederland Zingt op Zondag Gods weg, de beste weg

Gods weg, de beste weg

Maak je je zorgen over de toekomst? Leg je zorgen dan neer bij God en vertrouw Hem. Zing met ons mee en weet: God overziet het verleden, heden en de toekomst. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Een mens st ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De uitzending van Nederland Zingt op Zondag staat in het teken van 'Eeuwigheidszondag', de laatste dag van het kerkelijk jaar. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'De nacht is voorbij' is het thema van deze eerste zondag van de Advent. We beginnen een nieuw kerkelijk jaar en werken toe naar het feest van het licht. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De uitzending op deze tweede Adventszondag kijkt vooruit op de komst van de Mensenzoon en heeft als thema 'Er komt licht!'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'Reden tot vreugde' is het thema van de derde adventsuitzending van Nederland Zingt op Zondag. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De laatste uitzending van dit jaar heeft als thema 'Gedenken'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Zijn plannen falen niet'. Een van de gezongen liederen is 'God is getrouw'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Tweede Kerstdag

Nederland Zingt op Tweede Kerstdag

In deze uitzending met kerstliederen hoort u ook 'Lied van de Vrede', gezongen door soliste Marjo van Someren en het koor Praise Him. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Naast koor- en samenzang kunt u luisteren naar solozang van Kinga Bán. Ze zingt het lied 'Zo is het beloofd'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

Het nieuwe jaar luiden we al zingend in met Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Eerste Kerstdag

Nederland Zingt op Eerste Kerstdag

De kerstliederen in deze uitzending komen vanuit de Basiliek in Oudenbosch. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Rijke zegen' met onder meer het lied 'Heer, ik hoor van rijke zegen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'God maakt vrij' met onder meer het lied 'Daar is kracht in het bloed'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Frisse waterstromen' met onder meer het lied 'Rots waaruit het leven welt'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'U bent mijn schuilplaats'. U hoort o.a. het lied 'Mijn toevlucht', gezongen door Sela. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Genade, zo oneindig groot'. U hoort onder andere het lied 'Uw genade is mij genoeg'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Heer, wees mijn Gids' met onder meer het lied 'Heer, wilt U mijn Leidsman wezen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'God is met ons bewogen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als thema 'Een stem uit de hemel'. Het verzoeklied in deze uitzending is Psalm 23. 

Nederland Zingt op Zondag Hij houdt ons vast

Hij houdt ons vast

Hoe ga je ermee om als je merkt dat je geloof niet meer zo sterk is als vroeger? Ds. Paul Visser spreekt over dit thema. Ook in tijden van twijfel houdt God ons vast. Samen zingen kan ons ook door deze periodes heen kan helpen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Leven is loslaten'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Als een arend'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor en samenzang rond het thema 'Hoor mij Heer'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'In de twijfel nabij' met onder meer het verzoeklied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Goede Vrijdag

Nederland Zingt op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag een korte uitzending met liederen die gaan over het lijden en sterven van Jezus. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt met Pasen

Nederland Zingt met Pasen

Op Tweede Paasdag een uitzending vol liederen die gaan over Jezus' opstanding uit de dood. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Elke dag opnieuw' vanuit onder andere de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Vergeving geneest' met onder meer het lied 'Als er vergeving is'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. In verband met de aardbevingsramp in Nepal is het thema-gedeelte in deze uitzending aangepast. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Er zijn vele beelden waarmee we God kunnen beschrijven. Voor ons is het beeld van 'God als zorgzame moeder' onwennig, maar in de Bijbel wordt dit regelmatig gebruikt. Het is een teken van zorgzaamheid, intimiteit en troost. God ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor en samenzang rond het thema 'Geloven en luisteren'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Hemelvaartsdag

Nederland Zingt op Hemelvaartsdag

Koor- en samenzang rond het thema 'Zegenend nabij' met onder meer het lied 'Zegen mij op de weg die ik moet gaan'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Abba Vader'. Jezus is ons beeld van God. Door Hem leren we de Vader kennen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt met Pinksteren

Nederland Zingt met Pinksteren

Koor- en samenzang rond het thema 'Kracht, overwinning!'. We vieren het feest van de Geest! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Genade, zo oneindig groot'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Als ik U ontmoet'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Tel uw zegeningen'.