Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Nederland Zingt op Zondag Wijn van het koninkrijk

Wijn van het koninkrijk

God geeft ons vele 'voorproefjes' van hoe het straks in de hemel zal zijn. Maar niet om ons 'lekker te maken' over iets van straks. Nee, om ook hier en nu die smaak op te zoeken. Daarom vieren we avondmaal om te gedenken welke ... 

Nederland Zingt op Zondag Kom tot mij

Kom tot mij

Rust, een prachtig thema waar velen in dit hectische bestaan naar snakken. In de Bijbel lezen we dat we alleen onze rust bij Hem vinden. 'Kom tot Mij, als je moe of belast bent en Ik geef je rust.' Daar gaan we samen over zinge ... 

Nederland Zingt op Zondag God zag dat het goed was

God zag dat het goed was

Een vogel die je een goedemorgen toefluit of een prachtige bloem die een plekje heeft weten te vinden tussen de stoeptegels. Zomaar twee kleine voorbeelden van Gods schepping. Dank U, voor de bloemen in het veld, voor de vogels ... 

Nederland Zingt op Zondag Leef met hem

Leef met hem

Hoe kun je nog meer op Jezus lijken? Door simpelweg te leven met Hem. Door met Hem te leven, ga je op Hem lijken. Vanuit de Oude Kerk in Delft hoor je koor- en samenzang met onder andere soliste Joke Buis en de Amsterdam Staff ... 

Nederland Zingt op Zondag Wachten op God

Wachten op God

Als christen word je niet gespaard voor ellende. Integendeel. Sommige christenen hebben met extra veel ellende te maken, simpelweg omdat ze christen zijn. Weet dan dat God spoedig recht zal doen. We wachten op de dag dat Jezus ... 

Nederland Zingt op Zondag Vreugde

Vreugde

We zingen over de vreugde van het geloof. Als we Jezus volgen, kan ons dat wat kosten, maar het levert vooral veel op. Namelijk leven in overvloed en een lach op ons gezicht. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Kijk en luister vanaf 09.10 uur naar koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Kijk en luister vanaf 09.10 uur naar koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als onderdelen: liederen rond een wisselend weekthema, ook vanuit een van de kerken in Nederland en een verzoeklied. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

In deze uitzending met als thema 'Israël' hoort u onder andere het lied 'Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als onderdelen: liederen rond een wisselend weekthema, ook vanuit een van de kerken in Nederland en een verzoeklied. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Een uitzending met liederen rond het thema 'Hoe heerlijk en verheven' n.a.v. Psalm 8. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Liederen met het thema 'Liefde is een deken'. Bovendien is het prachtige verzoeklied 'Gebed van een vader' te horen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Aan de hand van de gelijkenis uit Mattheüs 22 komen er in deze uitzending liederen langs die passen bij het thema 'Laat het huis gevuld zijn'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Tienduizend redenen', onder andere vanuit de St. Jans Basiliek in Laren. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Het thema van deze uitzending is 'Wees mijn vooruitzicht'. Een deel van de liederen komt uit de St. Laurenskerk in Alkmaar. 

Nederland Zingt op Zondag Gods weg, de beste weg

Gods weg, de beste weg

Maak je je zorgen over de toekomst? Leg je zorgen dan neer bij God en vertrouw Hem. Zing met ons mee en weet: God overziet het verleden, heden en de toekomst. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Een mens st ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De uitzending van Nederland Zingt op Zondag staat in het teken van 'Eeuwigheidszondag', de laatste dag van het kerkelijk jaar. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'De nacht is voorbij' is het thema van deze eerste zondag van de Advent. We beginnen een nieuw kerkelijk jaar en werken toe naar het feest van het licht. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De uitzending op deze tweede Adventszondag kijkt vooruit op de komst van de Mensenzoon en heeft als thema 'Er komt licht!'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'Reden tot vreugde' is het thema van de derde adventsuitzending van Nederland Zingt op Zondag. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

De laatste uitzending van dit jaar heeft als thema 'Gedenken'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Zijn plannen falen niet'. Een van de gezongen liederen is 'God is getrouw'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Tweede Kerstdag

Nederland Zingt op Tweede Kerstdag

In deze uitzending met kerstliederen hoort u ook 'Lied van de Vrede', gezongen door soliste Marjo van Someren en het koor Praise Him. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Naast koor- en samenzang kunt u luisteren naar solozang van Kinga Bán. Ze zingt het lied 'Zo is het beloofd'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag

Het nieuwe jaar luiden we al zingend in met Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Eerste Kerstdag

Nederland Zingt op Eerste Kerstdag

De kerstliederen in deze uitzending komen vanuit de Basiliek in Oudenbosch. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Rijke zegen' met onder meer het lied 'Heer, ik hoor van rijke zegen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'God maakt vrij' met onder meer het lied 'Daar is kracht in het bloed'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Frisse waterstromen' met onder meer het lied 'Rots waaruit het leven welt'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'U bent mijn schuilplaats'. U hoort o.a. het lied 'Mijn toevlucht', gezongen door Sela. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Genade, zo oneindig groot'. U hoort onder andere het lied 'Uw genade is mij genoeg'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Heer, wees mijn Gids' met onder meer het lied 'Heer, wilt U mijn Leidsman wezen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'God is met ons bewogen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang met als thema 'Een stem uit de hemel'. Het verzoeklied in deze uitzending is Psalm 23. 

Nederland Zingt op Zondag Hij houdt ons vast

Hij houdt ons vast

Hoe ga je ermee om als je merkt dat je geloof niet meer zo sterk is als vroeger? Ds. Paul Visser spreekt over dit thema. Ook in tijden van twijfel houdt God ons vast. Samen zingen kan ons ook door deze periodes heen kan helpen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Leven is loslaten'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Als een arend'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor en samenzang rond het thema 'Hoor mij Heer'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'In de twijfel nabij' met onder meer het verzoeklied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Goede Vrijdag

Nederland Zingt op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag een korte uitzending met liederen die gaan over het lijden en sterven van Jezus. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt met Pasen

Nederland Zingt met Pasen

Op Tweede Paasdag een uitzending vol liederen die gaan over Jezus' opstanding uit de dood. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Elke dag opnieuw' vanuit onder andere de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Vergeving geneest' met onder meer het lied 'Als er vergeving is'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land. In verband met de aardbevingsramp in Nepal is het thema-gedeelte in deze uitzending aangepast. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Er zijn vele beelden waarmee we God kunnen beschrijven. Voor ons is het beeld van 'God als zorgzame moeder' onwennig, maar in de Bijbel wordt dit regelmatig gebruikt. Het is een teken van zorgzaamheid, intimiteit en troost. God ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor en samenzang rond het thema 'Geloven en luisteren'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Hemelvaartsdag

Nederland Zingt op Hemelvaartsdag

Koor- en samenzang rond het thema 'Zegenend nabij' met onder meer het lied 'Zegen mij op de weg die ik moet gaan'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Abba Vader'. Jezus is ons beeld van God. Door Hem leren we de Vader kennen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt met Pinksteren

Nederland Zingt met Pinksteren

Koor- en samenzang rond het thema 'Kracht, overwinning!'. We vieren het feest van de Geest! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Genade, zo oneindig groot'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Als ik U ontmoet'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Tel uw zegeningen'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Jezus, ga ons voor'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Jezus, ga ons voor'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Vernieuw mij'. 

Nederland Zingt op Zondag Houd moed

Houd moed

God wil dat iedereen tot inkeer komt. Dan zal Jezus terugkomen en maakt Hij alles nieuw. Gods liefde is zo groot dat hij geduldig wacht. Hij geeft iedereen een kans. God houdt zich aan zijn belofte. Hij is ons niet vergeten. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland zingt op zondag

Nederland zingt op zondag

God geeft ons geloof, maar elke situatie in ons leven vraagt weer om een andere vorm daarvan. Hoop, troost, vertrouwen, liefde, compassie... ons geloof bestaat uit al die lagen! Daar zingen we over in deze uitzending, onder and ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

God laat Zich niet in een hokje stoppen en is ook nooit in één beeld te vangen. Daarom is het zo bijzonder dat God in de Bijbel met meer dan 100 namen wordt aangeduid. En dat zijn niet alleen namen die volwassenen begrijpen: ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland zingt op zondag

Nederland zingt op zondag

Vlak voordat Mozes het volk van God meenam uit Egypte, vroeg hij vertwijfeld welke belofte God hem mee kon geven. 'Ik zal er zijn', was het antwoord - en gelijk de naam van God. Of we nu staan voor een tijd van strijd of dat we ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Wanneer je je bewogen voelt met een situatie, leidt dat altijd tot handelen: het brengt je in beweging. Ook God was bewogen met ons en handelde daarnaar. Hij zond zijn Zoon! 'Heer, ontferm U' is daarom de titel van ons themablo ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Wat leven we in een rijk land, waarbij we alles hebben wat ons hartje begeert. Maar toch is het enorm belangrijk dat God ons leert om ons hart op Zijn rijk te richten. Dan merken we dat het niet gaat om welvaart, maar om welzij ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Psalm 139 is een psalm die veel mensen raakt, omdat God ons werkelijk ziet zoals wij zijn. En hoe belangrijk is het niet in ons leven dat we gezien worden! 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Twijfel en geloof. Hoewel ze op gespannen voet staan, lezen we in de Bijbel dat zelfs de grootste geloofshelden hun vragen uitschreeuwden tot God. Abraham, David, ja ook Jezus hebben momenten van twijfel gekend. Momenten van du ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Soms vergeten we te genieten van al het moois in het leven. Ons huis, een prachtige bloem, mensen om ons heen. Als we terugkijken op ons leven herinneren we ons dan de donkere dagen, of de mooie momenten waarin we leefden als g ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Feest van vernieuwing'. Het volgen van Jezus is als een feest van vernieuwing. We weten: Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tot het zover is, vernieuwt Hij onze harten en mogen ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

'Liefde is blij zijn', dat is het thema van deze uitzending. Filippenzen spoort ons aan om ons 'te verblijden in de Heer'. Dat voelt bijna als een opdracht. En misschien is dat maar goed ook, want het leven is niet altijd als e ... 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema Schepping met onder meer het lied 'Heel de schepping prijst U'. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

We stellen elkaar vaak de vraag: 'Gelooft u in God?' Maar is het besef dat God in ons gelooft niet veel wezenlijker? Hij die ons in alles kent, de Schepper van hemel en aarde, gelooft in je! Over die vreugde gaan we zingen, van ... 

Nederland Zingt op Zondag Schuilplaats

Schuilplaats

Koor- en samenzang rond het thema 'Schuilplaats'. God is ons thuis. Bij Hem mogen we schuilen tegen weer en wind. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema 'Met Jezus onderweg'. Wat heerlijk dat we met Jezus 'onderweg' kunnen zijn. En Hij zegt het niet alleen in theorie 'Ik ben de weg', maar Hij werd ook Mens om naast ons te kunnen lopen. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang rond het thema: Als er vergeving is. Het 'leren leven naar Gods wil' gaat met vallen en opstaan: we willen het goede doen, maar zo vaak vallen we terug in het oude. Bij Christus is er vergeving. Als we ons la ...