Nederland Zingt op Zondag

Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Nederland Zingt op Zondag Groot is Uw trouw

Groot is Uw trouw

'Groot is Uw trouw' is de titel van een bekend lied, maar ook iets wat je makkelijk zegt als alles goed gaat in je leven. Wat als je vanwege je geloof bedreigd, vervolgd, of gemarteld wordt? Lukt het dan nog om te zeggen: groot ... 

Nederland Zingt op Zondag Leef met open ogen

Leef met open ogen

Laat je niet leiden door angst, maar leef in het volle vertrouwen op God. Met open ogen dus, in de wetenschap dat Hij erbij is. Zijn Koninkrijk komt, maar niet zonder strijd. Daarover gaat de overdenking van jeugdwerker Ilse Vi ... 

Nederland Zingt op Zondag Geef aan God wat van God is

Geef aan God wat van God is

Geef aan God wat van God is, over die bekende zin uit het Bijbelboek Matthëus spreekt voorganger Jurjen ten Brinke. Over hoe je bepaalde keuzes kunt maken zonder altijd zelf gelijk te willen hebben. Ook veel samenzang, onder m ... 

Nederland Zingt op Zondag Micha Zondag

Micha Zondag

Micha Zondag is de kerkelijke dag van gerechtigheid. Dit jaar gaat het over het klimaat. Ds. Almatine Leene denkt na over het verhaal van Jona die inwoners van Ninevé waarschuwt. Wat gebeurt er in dit Bijbelverhaal en wat kunn ... 

Nederland Zingt op Zondag Wie oren om te horen heeft

Wie oren om te horen heeft

Je kunt iets horen, maar je kunt ook iets verstaan. Dat gaat een laag dieper. Voorganger Jurjen ten Brinke vertelt dat God ook naar ons wil luisteren, omdat Hij een relatie met ons wil. In de liederen staat het luisteren en ver ... 

Nederland Zingt op Zondag Israëlzondag

Israëlzondag

Op deze Israëlzondag worden we eraan herinnerd dat Gods verhaal met mensen begint met roeping. Maar geroepen worden is niet alleen maar fijn en gemakkelijk. Dat lezen we in het verhaal van Abram. René de Reuver vertelt daarov ... 

Nederland Zingt op Zondag De laatsten zullen de eersten zijn

De laatsten zullen de eersten zijn

Gods rechtvaardigheid wordt bepaald door genade. Je krijgt zo veel meer dan je verdient. Zijn liefde wordt niet bepaald door wat wij doen, maar door wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Over die genade gaan de liederen. Almat ... 

Nederland Zingt op Zondag Wij zijn Uw kerk

Wij zijn Uw kerk

De kerk is een huis waar God wil wonen en waar gelovigen mogen samenkomen om Hem te aanbidden. Zij vormen samen de kerk. Ze hebben elkaar nodig om, zo verschillend als ze zijn, samen Gods liefde zichtbaar te maken in deze liefd ... 

Nederland Zingt op Zondag Jezus alleen

Jezus alleen

Het is waarschijnlijk wel herkenbaar: gevoelens van jaloezie om iets wat een ander heeft of kan. Hoe kunnen we op dit punt groeien in ons geloof? Bij deze vraag staat Ilse Visser stil in haar overdenking. Daarnaast klinken mooi ... 

Nederland Zingt op Zondag Maak ons één

Maak ons één

Een medley met de bekendste samenzangliederen nodigt uit om voluit mee te zingen. Zo worden de liederen 'Lichtstad met uw paarl'n poorten' en 'Glorie aan God' gezongen. Spreker Gor Khatchikyan deelt een bemoedigende boodschap. 

Nederland Zingt op Zondag Mij ontbreekt niets

Mij ontbreekt niets

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Woorden uit Psalm 23. Deze psalm wordt gezongen in de uitzending. Ook in de andere liederen klinkt door hoe God voor ons zorgt. Spreker Gor Khatchikyan vertelt hoe God er in tijden v ... 

Nederland Zingt op Zondag Aan de slag

Aan de slag

Het volk Israël heeft lange tijd in ballingschap geleefd. Als ze eindelijk terugkomen in Jeruzalem is de stad compleet verwoest. Gelukkig gaan veel mensen direct aan de slag om de stad weer op te bouwen. Dit doen ze samen, sch ... 

Nederland Zingt op Zondag Knielen voor je Maker

Knielen voor je Maker

God is het waard om geëerd te worden. Jurjen ten Brinke vertelt hoe Gods grootheid nog duidelijker voelbaar wordt als je voor Hem knielt. Ook worden diverse liederen gezongen waarin de eer aan God doorklinkt. 

Nederland Zingt op Zondag Leven door de Geest

Leven door de Geest

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het m ... 

Nederland Zingt op Zondag Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Een verbond vraagt wel wederzijds om liefde en trouw. Ben jij bereid ook een verbondspartner te zijn tegenover God, of moet het eigenlijk allemaal van één kant komen? Terwijl de dichter van Psalm 25 al zijn zorgen opnoemt, he ... 

Nederland Zingt op Zondag Wat is Pinksteren?

Wat is Pinksteren?

Soms loop je vast in het leven. Dat kan door van alles zijn: ziekte, gemis, verdriet. Albert Jan Treur vertelt hoe de kracht die Gods Geest ons geeft ook vandaag de dag in staat is om je boven de dieptepunten in je leven uit te ... 

Nederland Zingt op Zondag Zie mijn verdriet

Zie mijn verdriet

'Spreken is zilver, zwijgen is goud' is een bekend gezegde. Toch, zo vertelt ds. René de Reuver, zijn er momenten waarop er niet gezwegen kan worden. Dit ervaart de dichter van Psalm 39. Vanuit het diepst van zijn ziel, legt h ... 

Nederland Zingt op Zondag God, die leven geeft

God, die leven geeft

Predikant Albert Jan Treur vertelt hoe we mogen leven en bewegen vanuit Gods genade en Zijn liefde voor ons, steeds weer. Het is belangrijk dat we de liefde die God geeft, uitstralen naar de mensen om ons heen. Daarover gaan oo ... 

Nederland Zingt op Zondag Grote feestvreugde

Grote feestvreugde

Als de stadsmuur van Jeruzalem eindelijk herbouwd is, is het feest. De vreugde is extra groot, omdat het volk daarvoor 70 jaar in ballingschap geleefd heeft. Mensen realiseerden zich daardoor dat vrijheid niet vanzelfsprekend i ... 

Nederland Zingt op Zondag Geef Heer de koning uwe rechten

Geef Heer de koning uwe rechten

Liederen met een koninklijk tintje. Ook in de meditatie van ds. René de Reuver gaat het over een koning. Aan de hand van Psalm 72 vertelt hij over Salomo, die wil regeren met recht en gerechtigheid. Om dat goed te kunnen doen, ... 

Nederland Zingt op Zondag Mij ontbreekt niets

Mij ontbreekt niets

'De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.' Woorden uit Psalm 23. Natuurlijk wordt deze psalm gezongen in de uitzending. Ook in de andere liederen klinkt door hoe God voor ons zorgt. Spreker Gor Khatchikyan vertelt hoe God e ... 

Nederland Zingt op Zondag Aan de slag

Aan de slag

Het volk Israël heeft lange tijd in ballingschap geleefd. Als ze eindelijk terugkomen in Jeruzalem is de stad compleet verwoest. Gelukkig gaan veel mensen direct aan de slag om de stad weer op te bouwen. Dit doen ze samen, sch ... 

Nederland Zingt op Zondag Hij is niet hier

Hij is niet hier

Het was een engel die bij het graf, waarin het lichaam van Jezus lag, sprak: 'Hij is niet hier, Hij is opgestaan.' Niet alleen de vrouwen die dit nieuws als eersten hoorden, mochten hiervan getuigen. Jurjen ten Brinke vertelt h ... 

Nederland Zingt op Zondag Je Koning komt eraan

Je Koning komt eraan

Vol verwachting staan de mensen bij de poorten van de stad te wachten. Koning Jezus komt eraan! Iedereen is blij en opgetogen, maar blijft de sfeer zo? Spreker Gor Khatchikyan trekt dit verhaal door naar ons eigen leven en denk ... 

Nederland Zingt op Zondag Knielen voor je maker

Knielen voor je maker

God is het waard om geëerd te worden. Jurjen ten Brinke vertelt hoe Gods grootheid nog duidelijker voelbaar wordt, als je voor Hem knielt. Ook worden diverse liederen gezongen waarin de eer aan God doorklinkt. 

Nederland Zingt op Zondag Leven door de Geest

Leven door de Geest

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken, maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het m ... 

Nederland Zingt op Zondag Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Een verbond vraagt wel wederzijds om liefde en trouw. Ben jij bereid ook een verbondspartner te zijn tegenover God, of moet het eigenlijk allemaal van één kant komen? Terwijl de dichter van Psalm 25 al zijn zorgen opnoemt, he ... 

Nederland Zingt op Zondag God is getrouw zijn plannen falen niet

God is getrouw zijn plannen falen niet

God heeft een plan met de wereld en daarin is ruimte voor een ieder van ons, met de mooie dingen en met de moeilijke dingen. Daardoor hoef je niet op zoek naar het antwoord op de vraag wat Gods plan nou precies is met die narig ... 

Nederland Zingt op Zondag Hoop doet leven

Hoop doet leven

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Dat is inmiddels een jaar geleden. Hoe kun je hoop vasthouden in een wereld van oorlog? 

Nederland Zingt op Zondag U bent een bouwwerk van God

U bent een bouwwerk van God

We hechten aan onze zelfstandigheid, we willen eigen keuzes maken. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het ook helemaal zelf opknappen als het m ... 

Nederland Zingt op Zondag De waarde van Gods woord

De waarde van Gods woord

De psalmschrijver in de Bijbel zegt dat hij juist door God te gehoorzamen in vrijheid komt, want vrijheid is dat je de beperkingen vindt die bij je eigen 'ik' aansluiten. Of heel eenvoudig: als iedereen op de wereld zich aan de ... 

Nederland Zingt op Zondag Het zout der aarde

Het zout der aarde

Hoe kun je in een wereld vol lijden en geweld het zout der aarde zijn? Zout is meer dan een smaakmaker, het weert ook het bederf. Ben jij zout of liever zoet als honing? Jezus is hier duidelijk over. Hoe ga je daarmee om? In je ... 

Nederland Zingt op Zondag Voor iedereen is er plaats

Voor iedereen is er plaats

Pastor John Hofwijks legt uit dat de wijsheid van God anders is dan de wijsheid van mensen. Waar wij elkaar beoordelen en bestraffen, ziet God levenslessen en leermomenten, waardoor we door kunnen gaan. 

Nederland Zingt op Zondag Vissers van mensen

Vissers van mensen

Als Jezus met zijn werk hier op aarde begint, roept Hij eerst zijn discipelen: 'Kom achter Mij aan en Ik zal je vissers van mensen maken.' Hierover vertelt ds. Rhoïnde Mijnals Doth. 

Nederland Zingt op Zondag Vreugde en pijn

Vreugde en pijn

Studenten weten wat feesten is, maar in Bijbelse tijden konden ze er ook wat van. Van de bruiloft in Kana tot Blue Monday. Het kan soms snel omslaan in je leven. Studentenpastor ds. Jorn den Hertog ziet dat vaak om zich heen. 

Nederland Zingt op Zondag Waar is God (als het misgaat?)

Waar is God (als het misgaat?)

Als er verschrikkelijke dingen gebeuren, is het soms moeilijk om de hand van God te ontdekken. Waar is God als het leven te moeilijk wordt? Hierover spreekt ds. Albert Jan Treur. 

Nederland Zingt op Zondag De hoeksteen

De hoeksteen

Evangelist Jurjen ten Brinke vertelt hoe soms het meest onaanzienlijke dingetje het meest belangrijk blijkt te zijn. Wat betekent het als Jezus de hoeksteen van je levenshuis mag zijn? 

Nederland Zingt op Zondag Kerstmorgen

Kerstmorgen

Gloria in excelsis deo. Samenzang met Lucas Kramer en Pearl Jozefzoon in een prachtige medley van de bekendste kerstliederen en er klinkt een mooi duet. Mirjam Bouwman leest het kerstverhaal uit de Bijbel voor. 

Nederland Zingt op Zondag Vierde advent

Vierde advent

Als mens kun je moe worden, soms zelfs uitgeput en verslagen. Maar werpt advent hier een nieuw licht op? 

Nederland Zingt op Zondag Derde advent

Derde advent

Iemand opvrolijken of afleiden lukt ons vaak nog, maar iemand echt troosten? Echt nabij zijn? 

Nederland Zingt op Zondag Tweede advent

Tweede advent

We kennen allemaal de spanning nog wel van de sinterklaasviering. Met welke verwachting leven wij deze adventsperiode? 

Nederland Zingt op Zondag Eerste Advent

Eerste Advent

Het Licht schijnt in de duisternis. In deze adventstijd gaan we dat gedenken. En het Licht is niet zomaar iets, het is de mens Jezus. 

Nederland Zingt op Zondag Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

De namen van degenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, staan in veel kerkdiensten centraal deze zondag. Maar wat moeten we ons voorstellen bij 'de eeuwigheid'? 

Nederland Zingt op Zondag Saskia van Meggelen

Saskia van Meggelen

God is erbij, in elke fase van je leven, ook als het zwaarder wordt. 

Nederland Zingt op Zondag Bas van der Graaf

Bas van der Graaf

Soms kan je niet meer zingen, als het leven pijn doet. En toch: 'ik wil blijven zingen, want het trekt me door die zwarte nacht.' 

Nederland Zingt op Zondag Oeds Blok

Oeds Blok

Veel liederen gaan over Bijbelse verhalen. Gods Woord sluit daarin aan bij onze eigen levensverhalen en helpt ons door meerdere fases in het leven. 

Nederland Zingt op Zondag Rhoynde Mijnals-Doth

Rhoynde Mijnals-Doth

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities. 

Nederland Zingt op Zondag Thomas Quartier

Thomas Quartier

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities. 

Nederland Zingt op Zondag Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

Programma met muziek uit de volle breedte van de kerken rondom een wisselend thema. De meditatie wordt verzorgd door voorgangers uit verschillende geloofstradities. 

Nederland Zingt op Zondag Mirjam Kollenstaart

Mirjam Kollenstaart

Israël is niet onomstreden. Er zijn berichten van oorlogen en geweld. Toch blijft de Kerk van Jezus verbonden met Israël, met het joodse volk met wie God Zijn eerste verbond sloot. Ds. Mirjam Kollestaart mediteert daarover. 

Nederland Zingt op Zondag Gor Khatchikyan

Gor Khatchikyan

De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort, maar we denken na over het thema vrede en hoe God ons die vrede geeft. Hoe sta jij stil bij dit thema? 

Nederland Zingt op Zondag Karin van den Broeke

Karin van den Broeke

Het jaarthema van de PKN is: 'Aan tafel!'. En wie kent die oproep niet? Ds. Karin van den Broeke vertelt over een Koning die ons aan Zijn tafel uitnodigt. Maar er is wel een voorwaarde. 

Nederland Zingt op Zondag Tom Mikkers

Tom Mikkers

Het is een puinhoop in de wereld: Oekraïne, China-Taiwan, dreigende oorlogstaal overal en toch heeft God de wereldgeschiedenis in Zijn hand. Ds. Tom Mikkers vertelt hoe God bij je blijft, ook als je al het andere kwijtraakt. 

Nederland Zingt op Zondag Albert Jan Treur

Albert Jan Treur

Er is veel onrust in de wereld en in Nederland. Boeren, gasprijzen, vluchtelingen, een wooncrisis en ga zo maar door. Toch geeft God rust. Ds. Arjan Treur denkt met ons na over hoe dat werkt. 

Nederland Zingt op Zondag Herstel mijn eerste liefde

Herstel mijn eerste liefde

Precies op het juiste moment klonk dat ene lied in je oren. Dat had je echt even nodig. Of juist wanneer je dat nodig had voelde God extra dichtbij. Maar dan begin je toch te twijfelen. Kwam dat lied wel van God? Of dacht je da ... 

Nederland Zingt op Zondag Keer terug

Keer terug

Ben je van God afgedreven? Misschien onbewust, of misschien juist bewust. Of misschien wil je wel in God geloven, maar vind je dat erg moeilijk op het moment. God zegt: 'Keer terug'. En met open armen wacht Hij op je. Hij houdt ... 

Nederland Zingt op Zondag Heb geduld tot de Heer komt

Heb geduld tot de Heer komt

In Leeuwarden staat de Grote of Jacobijnerkerk. 'Heb geduld tot de Heer komt', staat er in Jakobus. Maar wachten is moeilijk. God zelf weet hoe het is om te moeten wachten. Om goed te doen en toch miskend te worden. Zingen help ... 

Nederland Zingt op Zondag Kijk in de spiegel van genade

Kijk in de spiegel van genade

Midden in het centrum van Amersfoort staat de Sint Joriskerk. Vanuit onder andere deze prachtplek klinken lofliederen en dankliederen voor Gods genade. Heb de Heer lief boven alles en je naaste als jezelf. 

Nederland Zingt op Zondag Zie mij, mijn God

Zie mij, mijn God

Wat mooi als je tegen alle ervaring in bidt. Dat je vertrouwt op Gods genegenheid, zelfs als Hij op dat moment ver weg lijkt. Maar wat als het niet lukt om te bidden? Als je niet de juiste woorden kunt vinden? Dan mag je ook ze ... 

Nederland Zingt op Zondag De hemel dichtbij

De hemel dichtbij

Johannes vertelt in de Bijbel dat hij God ziet in de hemel. In Johannes' visioen klinken stemmen. Er klinkt gezang. God wordt aanbeden en geprezen. De lofzang klinkt en nodigt ons uit om een stapje dichterbij te komen en mee te ... 

Nederland Zingt op Zondag Jezus volgen

Jezus volgen

Je kunt ervan dromen om Jezus te volgen en ook al is het volgen van Hem het mooiste wat je kunt verlangen, het kan ook een strijd zijn. We zingen liederen vol bemoediging en dat doen we vanuit verschillende mooie kerken. 

Nederland Zingt op Zondag Hij is erbij

Hij is erbij

God ontgaat niets. Het kwaad dat je overkomt. Het ongeluk dat je treft. De tranen die je huilt. De gedachten die in je omgaan. Je krijgt misschien geen pasklaar antwoord, maar wel de belofte dat Hij jou zal troosten. Jezus heef ... 

Nederland Zingt op Zondag Welzijn

Welzijn

Mattheus 16: 25: 'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.' Een lastige boodschap. De liederen zijn hierbij een bemoediging. De prachtige same ... 

Nederland Zingt op Zondag Nader tot God

Nader tot God

Als wij tot God gaan, komt Hij bij ons. Zijn naam is: Ik ben. Hij is erbij. Als je blij bent, als je bang bent, als je zorgen hebt of verdriet. Hij nadert tot ons, als we tot Hem naderen. We zingen o.a. in de St. Christoffelkat ... 

Nederland Zingt op Zondag God wil jou laten stralen

God wil jou laten stralen

God wil jou dicht bij Hem houden om je zonder twijfels en zorgen in Zijn spoor te laten lopen, zodat je al stralend laat zien dat God de Heer is. We zingen op prachtige locaties, zoals in de mooie Walburgiskerk in Zutphen. 

Nederland Zingt op Zondag Het leven kan soms moeilijk zijn

Het leven kan soms moeilijk zijn

Soms begrijpen we het leven niet. Of misschien begrijpen we God soms wel niet. Waarom gebeuren er zulke vreselijke dingen op deze wereld en in ons eigen leven? Het lijkt soms zo oneerlijk. We zingen over wanhoop, twijfel, maar ... 

Nederland Zingt op Zondag Pinksteren

Pinksteren

Een speciale dag, om te zingen over de Geest van God. De Trooster die tot ons is gekomen. Zo zingen we Stromen van zegen en Naam boven alle namen. Natuurlijk kan het lied Heilige Geest van God niet ontbreken. 

Nederland Zingt op Zondag Gods liefde voor jou

Gods liefde voor jou

God hield zo van ons dat Hij zijn eniggeboren zoon voor ons gegeven heeft. Laat deze woorden even tot je doordringen. Wat doet dat met je? We zingen over die ongelooflijk grote liefde van God voor jou. Prachtige liederen die we ... 

Nederland Zingt op Zondag Troost

Troost

De oudste zoon van ds. Orlando Bottenbley blijkt na zijn geboorte zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt te zijn. Ds. Orlando en zijn vrouw zijn er kapot van. Ondanks dit zware nieuws vinden zij troost bij God. 

Nederland Zingt op Zondag 'Heb geduld tot de Heer komt'

'Heb geduld tot de Heer komt'

God weet wat het is om te moeten wachten, om goed te doen en toch miskend te worden. In Jakobus 5: 7 staat geschreven: 'Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt...' Dat valt niet mee. We zingen daarom liederen die ons ... 

Nederland Zingt op Zondag Kijk in de spiegel van genade

Kijk in de spiegel van genade

Wanneer heeft u voor het laatst een kwade gedachte gehad over een ander? Of misschien heeft u zelfs wel kwaadgesproken over die persoon? Heb de Heer lief boven alles en uw naaste als jezelf. En ontdek wat dát met uw boosheid d ... 

Nederland Zingt op Zondag Zijn naam is hoogverheven

Zijn naam is hoogverheven

Van begin tot eind is de 148ste psalm één oproep om de naam van God te loven. Hemel en aarde met alles wat daar is. Engelen, sterren, zon en maan. Hagel en storm, sneeuw en dauw. Bergen en bomen, vissen en vogels. Jongeren en ...