De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips.
De Monitor Ziek door mijn werk

Ziek door mijn werk

De vraag in deze uitzending is: waar kunnen mensen terecht die ziek zijn geworden door hun werk? Het antwoord is onthutsend eenvoudig: vrijwel nergens. Bedrijfsartsen laten hun patiënten vaak in de steek, de controle van de ... 

De Monitor Uitzending: Politie, waar is mijn aangifte?

Uitzending: Politie, waar is mijn aangifte?

-Van alle aangiftes die bij de politie worden gedaan, leidt maar vijf procent tot een veroordeling. In Altijd Wat Monitor een uitgebreide zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat er zo weinig wordt gedaan ... 

De Monitor Uitzending: Dokter, ik wil euthanasie

Uitzending: Dokter, ik wil euthanasie

Altijd Wat Monitor: Dokter ik wil euthanasie Wie gaat er in ons land uiteindelijk over leven en dood? Zijn we dat zelf, is het de dokter, of de wetgever? Van de tienduizend euthanasieverzoeken per jaar worden meer dan de hel ... 

De Monitor Uitzending: Meldpunt woninginbraak

Uitzending: Meldpunt woninginbraak

Onderzoeksjournalistiek programma, waarbij burgers hun kennis en ervaringen delen met de redactie en zo kunnen helpen bij het onderzoek. Deze aflevering gaat over woninginbraken. Het is één van de speerpunten van het beleid ... 

De Monitor Uitzending: Politie, waar is mijn aangifte?

Uitzending: Politie, waar is mijn aangifte?

Maandelijks onderzoeksjournalistiek programma, waarbij burgers hun kennis en ervaringen delen met de redactie en zo kunnen helpen bij het onderzoek. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Worden mensen gek gemaakt door de Sociale Dienst? Uit ons onderzoek blijkt van wel. Ook krijgen we een reactie van de kinderpornopsychiater en vertellen we het verhaal van Gaby. Haar euthanasie is als ‘onzorgvuldig’ bestemp ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Een psychiater die veroordeeld is voor het bezit van kinderporno behandelt nog steeds patiënten. Ook patiënten die een verleden hebben van misbruik. Hoe kan dit? En, managers van een tandkliniek geven zich uit voor tandarts, ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

-Een frietkraam op nog geen 20 meter van een school met speciale scholierenprijzen voor snacks. Wordt de aanpak van overgewicht onder de jeugd wel serieus genomen? Een nieuw onderzoek. -Tandklinieken zijn er voor de zorg om je ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

We gaan door met het lopende dossier 'Veroordeelde Artsen'. Man misbruikte 9-jarig meisje, maar is gewoon werkzaam als psycholoog. Wanneer pakt de politiek deze onwenselijke situatie nu eens aan? Ook gaan we verder met het doss ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

De vervolgreportage over de Sociale Dienst. Door kleine foutjes krijgen mensen in de bijstand torenhoge boetes opgelegd. Ze worden zo diep de schulden ingeduwd dat ze daar misschien wel nooit meer uitkomen. En deel twee van ons ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Opnieuw een verhaal over hoe de Sociale Dienst mensen tot wanhoop drijft. Ditmaal het verhaal van Diane, de schoonmoeder van Lange Frans. Op de kleinkinderen passen terwijl je een uitkering hebt, kan je duur komen te staan. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Het verhaal van Gerrit. Gerrit krijgt geen baan vanwege zijn hiv-besmetting. Hij solliciteerde als vrijwilliger bij het Respijthuis. De werkgever laat weten nog geen 'beleid' te hebben ontwikkeld hoe ze met hiv om moet gaan, en ... 

De Monitor De Monitor

De Monitor

De Monitor is een journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor Hoe beschermen we onze kwetsbare ouderen?

Hoe beschermen we onze kwetsbare ouderen?

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor De Monitor

De Monitor

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor Medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Een aantal huisartsen wordt door haar zorgverzekeraar beschuldigd van 'verdacht' declaratiegedrag: zij zouden teveel declareren. Ze vallen buiten de gemiddelden en vallen daardoor op in het computersysteem van de zorgverzekeraa ... 

De Monitor Gegijzeld door de overheid en kanker bij branweerlieden

Gegijzeld door de overheid en kanker bij branweerlieden

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips. 

De Monitor Inspraak: burger versus overheid

Inspraak: burger versus overheid

Grote infrastructurele bouwprojecten van de overheid en projecten op het gebied van duurzaamheid leiden vrijwel steevast tot onvrede bij omwonenden. Die vrezen bijvoorbeeld extra overlast van een snelweg of windmolen voor de de ... 

De Monitor Hoge boetes door RDW-systeem en veroordeelde therapeut werkt 'gewoon' verder

Hoge boetes door RDW-systeem en veroordeelde therapeut werkt 'gewoon' verder

Als je te hard rijdt, krijg je van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een verkeersboete. Als je de boete meteen betaalt, is er niets aan de hand. Maar als je niet betaalt, of de boete niet in één keer kúnt betalen, ... 

De Monitor De harde werkelijkheid van de tegenprestatie

De harde werkelijkheid van de tegenprestatie

Het is geen pretje in de bijstand. Uitkeringsgerechtigden worden steeds harder aangepakt door sociale diensten. Er moeten tegenprestaties worden verricht, fraude wordt fors beboet, aanvragen worden afgehouden. En wie bijstand w ... 

De Monitor De bedrijfsarts en zorgdeclaraties

De bedrijfsarts en zorgdeclaraties

Patiënten krijgen niet altijd hun geld terug als ze teveel betalen aan hun zorgverlener. Dat komt omdat de zorgverzekeraars foutieve declaraties niet één op één terugbetalen. Dat blijkt als we een tip natrekken van een tan ... 

De Monitor Gijzeling van zieken en zwangere vrouwen door de overheid

Gijzeling van zieken en zwangere vrouwen door de overheid

Wie weleens te hard rijdt, kent het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Zij innen alle verkeersboetes. Maar wie zo'n boete niet betaalt, kan flink in de problemen komen. Het CJIB verhoogt de boete, stuurt deurwaarders lan ... 

De Monitor 'Winnaars en verliezers van windenergie'

'Winnaars en verliezers van windenergie'

In het dossier Inspraak: burger versus overheid, krijgt de Monitor een opmerkelijke tip binnen over vermeende discutabele praktijken van energiebedrijf Eneco. Een bewoner van de Brabantse gemeente Halderberge schrijft ons: 'In ... 

De Monitor Hoe gaan gemeenten om met privacy bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet?

Hoe gaan gemeenten om met privacy bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet?

Sinds dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdzorg en jeugd-ggz worden dus niet meer vanuit het rijk aangeboden en betaald, maar vanuit het dorp of de stad waar u woont. Het lijkt erop dat in sommige ... 

De Monitor Ziek door mijn werk: de resultaten van twee jaar onderzoek

Ziek door mijn werk: de resultaten van twee jaar onderzoek

Het dossier 'Ziek door mijn werk' loopt inmiddels al ruim anderhalf jaar. De Monitor heeft meerdere verhalen gemaakt over het thema beroepsziekten. Hoe wordt er in Nederland omgegaan met mensen met een beroepsziekte? Jaarlijks ... 

De Monitor Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst

Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst

De overheid trekt zich steeds verder terug achter een digitaal loket. Maar wat gebeurt er als jouw gegevens niet kloppen? Zoals bij de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen, DUO of het UWV. Zijn die makkelijk te corrige ... 

De Monitor De hoge prijs van schulden

De hoge prijs van schulden

In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Allerlei instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Maar hoe succesvol is de ... 

De Monitor Uitbuiting starters en stagiairs

Uitbuiting starters en stagiairs

Vervolguitzending op het dossier over uitbuiting van starters en stagiairs. In die uitzending werd aangetoond dat veel psychologen en orthopedagogen die net zijn afgestudeerd, onbetaald werk moeten verrichten op een werkervarin ... 

De Monitor De kleuter onder druk

De kleuter onder druk

De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, blijkt uit onderzoek van De Monitor. Het onderzoeksjournalistieke programma toont aan dat de vele administratie die docenten bijhouden, een belangrijke veroorzaker is va ... 

De Monitor Zorg in de gemeente

Zorg in de gemeente

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoekt De Monitor de vraag of de kwaliteit van de zorg verbetert danwel verslechtert nu de gemeenten de verantwoordelijkheid daarover hebben. De Monitor zetten de gevolgen voor cliënten m ... 

De Monitor ADHD-epidemie?

ADHD-epidemie?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Is deze toename medisch ... 

De Monitor Eindexamens

Eindexamens

Middelbare scholen worden geacht goed te presteren. Vrijwel alle cijfers worden bijgehouden en zijn online terug te vinden: het slagingspercentage, aantallen zittenblijvers, het gemiddelde eindexamencijfer. Maar wat zeggen al d ... 

De Monitor Digitaal Doolhof

Digitaal Doolhof

In dit onderzoek richten we ons op fouten die in digitale systemen van de overheid sluipen en die niet of nauwelijks te corrigeren zijn. Al in eerdere onderzoeken bleek dat door de weerbarstige computersystemen problemen ontsta ...